8.Sınıf İklim Konu Anlatımı - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2017/05/20

8.Sınıf İklim Konu Anlatımı

<==  8.Sınıf Konularına geri dön
Ortaokul 8.SINIF ==> 8. Ünite: Deprem ve Hava Olayları  ==> İklim

Kazanımlar

8.8.4. İklim
Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu/Kavramlar: İklim, iklim bilim- iklim bilimci, küresel iklim değişiklikleri
8.8.4.1. İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar.
8.8.4.2. İklim bilimin (klimatoloji) bir bilim dalı olduğunu ve bu alanda çalışan uzmanlara iklim bilimci (klimatolog) adı verildiğini bilir.
8.8.4.3. Küresel iklim değişikliklerinin nedenlerini ve olası sonuçlarını araştırır ve sunar.

Konu: İklim


A- İklim nedir

Yeryüzünün bir kısmında uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasına iklim denir.
Dünya'nın farklı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenir.
Kutup iklimi, ekvatoral iklim, karasal iklim, çöl iklimi gibi iklim çeşitleri bulunmaktadır.
Türkiye üzerinde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim görülür.

Dünya üzerinde iklimler zamanla değişmektedir.
İklimle uğraşan bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi) denir.
İklimle uğraşan bilim insanlarına klimatolog (İklim bilimci) denir.


B- İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar

  1. İklim geniş bir bölgede, hava olayları dar bir alanda görülür.
  2. İklim uzun zamanda görülür, hava olayları kısa zamanda görülür.
  3. İklim kesin, hava olayları tahminidir.
  4. İklimi araştıran bilim dalı klimatoloji, hava olaylarını araştıran bilim dalı meteorolojidir.


C- İklim değişikliği

Dünya üzerinde insanların faaliyetleri sonucu iklimlerde değişmeler meydana gelmeye başlanmıştır.
Atmosfere salınan sera gazları hava sıcaklığının artmasına buda iklim değişikliğine neden olmaktadır.
Sera gazlarının salınımı sonucu küresel ısınma meydana gelir. Küresel ısınma ile buzullar erimekte, deniz seviyelerinde artış oluşmaktadır. Mevsimsel değişiklikler ile beraber sel, kasırga gibi doğal afetler daha sık yaşanmaktadır.


D- İklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıdır

  1. Yenilenemez enerji kaynakları (Fosil yakıtlar, nükleer enerji) yerine, yenilenebilir enerji kaynakları (Rüzgar, güneş, hidroelektrik ...) kullanılmalıdır.
  2. Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Enerji tasarrufu sağlayan A sınıfı elektrikli araçlar kullanılmalıdır.
  3. Atıkların içerisinde geri dönüşümü mümkün olanlar (kağıt, metal, plastik, cam ...),  geri dönüştürülerek doğal kaynakların kullanımı azaltılmalıdır.
  4. Binalarda ısı yalıtımı yapılmalıdır.
  5. Ormanlar ve yeşil alanlar korunmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
  6. İnsanlar küresel ısınma ve çevrenin korunması konusunda bilgilendirilmelidir.

Diğer Konular
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder