8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/09/26

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf İklim ve Hava Hareketleri Test

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "İklim ve Hava Hareketleri " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 40

Soru 1: İklim nedir?

A) Geniş bölgede ortalama hava şartlarıdır.
B) Dar bölgede ortalama hava şartlarıdır.
C) Geniş bölgede ani hava değişimleridir.
D) Dar bölgede ani hava değişimleridir.


Soru 2: Hava olaylarını ve hava olaylarının canlılara ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klimatoloji
B) Meteoroloji
C) Jeoloji
D) Astroloji


Soru 3: Aşağıda iklimle ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) İklim verileri uzun yıllara dayanır.
B) İklim bilimine klimatoloji denir.
C) Geniş alanlarda etkilidir.
D) Değişkenlik fazladır.


Soru 4: İklim ve hava olayları ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) İklim kesin, hava olayları tahminidir.
B) İklim uzun zamanda görülür, hava olayları kısa zamanda görülür.
C) İklim geniş bir bölgede, hava olayları dar bir alanda görülür.
D) Sera etkisi iklim değişikliğine neden olurken hava olaylarını etkilemez.


Soru 5: Aşağıda verilen cümlelerden hangisi iklimle ilgili değildir?

A) Adana'da yazlar oldukça sıcaktır.
B) Karadeniz bölgesi dört mevsim yağış alır.
C) Konya'da yarın kar yağışlı olacak.
D) İç Anadolu bölgesinde yazlar sıcak ve kuraktır.


Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisi iklim değişikliğine neden olur?

A) Fosil yakıtların fazla kullanılması
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
C) Çevremizin ağaçlandırılması
D) Enerji tüketiminin azaltılması


Soru 7: İklim değişikliği sonucu aşağıda verilenlerden hangisi oluşmaz?

A) Doğal afetlerin artması
B) Kuraklıkların artması
C) Buzulların erimesi
D) Yağışların düzenli olması


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi iklim ve hava olayları için ortaktır?

A) İklim ve hava olaylarının oluşma süresi aynıdır.
B) İklim ve hava olaylarının oluştuğu bölge büyüklüğü aynıdır.
C) İklim ve hava olayları atmosferde gerçekleşir.
D) İklim ve hava olaylarının verdiği bilgiler tahminidir.


Soru 9: Aşağıda verilen olaylardan hangisinin iklim değişikliğine etkisi yoktur?

A) Göllerdeki suların çekilmesi ile meydana gelen kuraklık
B) Ormanlık alanda meydana gelen çölleşme
C) Havadaki karbondioksit oranının artması
D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması


Soru 10: Ayşe güneşli bir günde dışarı çıkmıştır, ancak kısa bir zaman sonra hava bozulmuş ve şiddetli bir rüzgâr ile beraber yağmur başlamıştır. Ayşe'nin yağmurda ıslanmasının temel sebebi nedir?

A) Ayşe'nin o bölgenin iklimi hakkında bilgi sahibi olmaması
B) Ayşe'nin hava olaylarının nasıl oluştuğunu bilmemesi
C) Ayşe'nin o bölgenin hava durumunu  hakkında bilgi sahibi olmaması
D) Ayşe'nin her zamanki gibi şemsiyesini almamış olması


Soru 11: Aşağıdaki cümlelerden hangisi hava olayları ile ilgilidir?

A) Fosil yakıtların yanması sonucu havada biriken gazlar dünya sıcaklığını artırdı.
B) Önümüzdeki yıllarda  Anadolu bölgesinde çölleşme yaşanacak.
C) Karadeniz bölgesinde nem ve yağış fazladır.
D) Fazla yağış sonucu sel riski var.


Soru 12: Aşağıdaki hava olaylarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Bir hafta boyunca Amerika kıyılarında kasırga etkili olacaktır.
B) Yarın İstanbul'da sis etkili olacak.
C) Samsun'da çıkan fırtına balıkçıları olumsuz etkiledi
D) Antalya'da yaşanan hortum seralara zarar verdi.


Soru 13:
- Sabah saatlerinde bitkilerin yapraklarında oluşan su damlacıkları
- Yeryüzüne yakın yerlerde havada asılı kalan su damlacıkları
- Su damlacıklarını donması sonucu oluşan buz kristalleri
Yukarıdaki verilen tanımlardan hangisi aşağıda verilmemiştir?

A) Sis
B) Çiy
C) Dolu
D) Kar


Soru 14: Adana ve Konya illerimizde yazın aynı sıcaklık olmasına rağmen, Adana'da daha fazla terlememize neden olan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adana'da hava basıncının fazla olması
B) Konya'da fazla rüzgâr esmesi
C) Adana'da fazla nem olması
D) Adana'nın deniz seviyesinde olması


Soru 15: Rüzgâr ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıcaktan soğuğa doğru eser.
B) Basınç farkının artması rüzgârı hızlandırır.
C) Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.
D) Yatay yönde gerçekleşen hava hareketidir.


Soru 16: Yağmurun yağması için hangi hal değişimleri gerçekleşmelidir?

A) Buharlaşma
B) Erime
C) Yoğuşma
D) Donma


Soru 17: Aşağıdaki yerlerden hangisinde bulut ve yağış meydana gelir?

A) Alçak basınç alanında
B) Yüksek basınç alanında
C) Soğuk hava etkisindeki alanda
D) Çok yüksek basınç alanında


Soru 18: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de görülen iklim türlerinden birisi değildir?

A) Karasal iklim
B) Ege iklimi
C) Karadeniz iklimi
D) Akdeniz iklimi


Soru 19: Aşağıdaki mesleklerden hangisi, günlük hava olaylarını bilmesi diğerlerine göre daha az önemlidir?

A) Öğretmen
B) Çiftçi
C) Pilot
D) Denizci


Soru 20: Hava olaylarını inceleyen bir meteorolog aşağıdaki araçlardan hangisini kullanmaz?

A) Barometre
B) Termometre
C) Hidrometre
D) Anemometre (Yelölçer)


Soru 21: İklim değişikliği küresel ısınma sonucu oluşabilmektedir. Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmaya neden olmaktadır?

A) Fosil yakıt tüketiminin azaltılması
B) Orman sayısının artırılması
C) Fabrika bacalarına filtre takılması
D) Yenilenebilir enerjinin yasaklanması


Soru 22: Hava basıncıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.
B) Soğuk bölgede alçak basınç oluşur.
C) Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketi görülür.
D) Alçak basınç bölgesinde hava yoğunluğu düşüktür.


Soru 23: İklim ve hava olayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Akdeniz Bölgesinde kışlar ılık ve yağışlıdır.
B) Yarın Ankara’da sıcaklıklar düşecektir.
C) Rize’de yazlar, sıcak ve bol yağışlı geçer.
D) İç Anadolu bölgesinde kışlar  çok soğuk geçer.


Soru 24: İklimle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Değişkenlik çok fazladır.
B) Dar bölgelerde görülür.
C) Uzun süre yapılan gözlemle belirlenir.
D) İnceleyen bilim dalına klimatolog denir.


Soru 25: Havada bulunan su buharına ne denir?

A) Yağmur
B) Kar
C) Kırağı
D) Nem


Soru 26: Fen Bilimleri öğretmeni sınıfta aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.
a- Suyu kaynayana kadar ısıtıyor.
b- Suyu kavanozun 1/3'ü dolana kadar boşaltıyor.
c- Buz küplerini kâse üzerine koyuyor ve kavanozun üzerine yerleştiriyor.
d- ..........................  gerçekleşiyor.

Yukarıdaki deneyde boş bırakılan yerde hangi olayın olması beklenir?

A) Su buharının donarak kap içerisine düşmesi
B) Su buharının dolu tanelerine dönüşmesi
C) Su buharının yoğuşarak su damlasına dönüşmesi
D) Su buharının kırağılaşması


Soru 27: Sıcak hava ve soğuk hava alanının hızlı bir biçimde yer değiştirmesi sonucu kendi ekseni etrafında dönen rüzgârlara ............... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Hortum
B) Şeytan kulesi
C) Kasırga
D) Yel


Soru 28: Aylin kâğıttan spiral şeklinde keserek ucuna ip bağlamıştır. Kâğıdın altına yanan mum yerleştirdiğinde kağıdın kendi ekseni etrafında döndüğünü görmüştür.

Aylin yaptığı bu deneyde aşağıdaki hipotezlerden hangisini ispat etmek istemiştir?

A) Hava sıcaklığı arttıkça içerisindeki nemde artar.
B) Isınan hava yukarı çıkar.
C) Havanın sıcaklığı arttıkça yaptığı basınçta artar.
D) Sıcak havanın yoğunluğu soğuk havadan fazladır.


Soru 29: Uzaydan gelen bir göktaşının Dünya'ya düşmesi sonucu, Dünya üzerinde hava olaylarında değişiklikler meydana gelmiştir.  Klimatologlar iklim değişikliği oluşup oluşmayacağını araştırmaktadır. İklim değişikliği olduğunu kabul edebilmek için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir.

A) Dünya üzerinde meydana gelen hasarın ölçüsüne bakılmalıdır.
B) Dünya'nın eksen eğikliğinde değişiklik olup olamadığı araştırılmalıdır.
C) Hava olaylarında meydana gelen değişmeler gözlenmelidir.
D) Hava olaylarındaki uzun süreli değişiklikler incelenmelidir.


Soru 30: Yağmurun oluşumu sırasında aşağıdaki hâl değişimlerinden hangisi gerçekleşir?

A) Erime
B) Donma
C) Yoğuşma
D) Kırağılaşma


Soru 31: Aşağıda verilen ifadelerden hangisi hava olayıyla ilgilidir?

A) Geniş bir bölgede uzun süre gerçekleşir.
B) En az 35 - 40 yıllık değişimlerin ortalaması ile  belirlenir.
C) Sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır.
D) Meteoroloji bilimi tarafından incelenir.


Soru 32: Hava olayları sayesinde yeryüzü şekillerinde değişmeler meydana gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi hava olayları sonucu yeryüzü şeklinde değişiklik meydana gelmez?

A) Kumullar
B) Mantar kayalar
C) Yanardağlar
D) Peri bacaları


Soru 33: Aşağıda verilenlerden hangisi küresel iklim değişikliğinin sebeplerinden birisidir?

A) İnsanların doğaya CO2 gazı salması
B) Su kaynaklarının azalması
C) Tarım arazilerinin su altında kalması
D) Kuraklık, çölleşme ve erozyonSoru 34: Aşağıdaki basınç merkezinde görseli verilmiştir.
Basınç merkeziyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Rüzgâr B'den A'ya doğru eser.
B) B yüksek basınç merkezidir.
C) A'da alçalıcı hava hareketi olur.
D) A'da yağış olması beklenir.


Soru 35: Aşağıdaki görselde A noktasından B noktasına oluşan rüzgâr gösterilmiştir.

Görsele göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) B noktası alçak basınç alanıdır.
B) A noktasında hava yoğunluğu B'ye göre fazladır.
C) B noktasında hava sıcaklığı A'ya göre fazladır.
D) A noktasında yağış olması B'den fazladır.


Soru 36: Havadaki su nemin soğuk bir yüzey üzerinde yoğuşarak su damlacıklarına dönüşmesi sonucu .......... oluşur.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Çiy
B) Kırağı
C) Yağmur
D) Sis


Soru 37: Aşağıda su buharının yoğuşması grafik olarak gösterilmiştir.
Tabloda X ve Y yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yağmur, Sis
B) Çiy, Yağmur
C) Sis, Çiy
D) Yağmur, Çiy


Soru 38: İklimle uğraşan bilim dalına .................... denir.
İklimle uğraşan bilim insanlarına ....................... denir.
boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

A) Meteoroloji - Meteorolog
B) Klimatolog - Klimatoloji
C) Meteorolog - Meteoroloji
D) Klimatoloji- Klimatolog


Soru 39: Hava sıcaklığı azaldığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir?

A) Alçak basınç alanı meydana gelir.
B) Yükselici hava hareketi olur.
C) Havanın yoğunluğu artar.
D) Yağış görülme ihtimali artar.


Soru 40: Aşağıda verilen kelimelerden hangisi iklim için kullanılmaz?
Bu Sayfayı Yazdır

10 yorum:

 1. 2 yanlış herkese tavsiye ederim

  YanıtlaSil
 2. 8.sinif ogrencisiyim sinav ortalamsm 98 siz bence lgs ye hazirlanin

  YanıtlaSil
 3. 17.soruda hata var

  YanıtlaSil
 4. Bence 24. soruda B şıkkı da olabilir gibi geldi bana ama Admin yorumuma bakarsan sevinirim .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Eksen eğikliği çok az değişebilir buda iklimi etkilemez. Eksen eğikliği günümüzde sürekli değişmektedir.

   Sil
 5. bütün 8.sınıf öğrencilerine öneririm ben 1 yanlış yaptım peki siz

  YanıtlaSil
 6. Çok başarılı ve bilgili bir öğrenci olmadığımı kabul ediyorum ama sorular biraz fazla kolay olmamışmı? Girdiğim sınavlardaki soruların yanında açıkçası cidden sönük kalıyor. Yinede güzel bi testti 1 yanlışım çıktı kolaydan başlamak isteyenlere tavsiye ederim.

  YanıtlaSil