8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Doğru Yanlış Soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2020/03/28

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Doğru Yanlış Soruları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "DNA ve Genetik Kod" Konusu Doğru Yanlış Soruları
Soru Sayısı: 25


Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
Cevapları görmek için en alttaki "Cevapla" butonuna tıklayınız.


Soru 1: Canlıların farklı olması DNA’daki nükleotidlerin farklı sayı ve dizilişte olmasından kaynaklanır.

Soru 2: Aynı türdeki canlıların kromozom sayıları farklıdır.

Soru 3: Farklı türlerde kromozom sayısı eşit olamaz.

Soru 4: DNA’nın yapı birimi gendir, görev birimi nükleotiddir.

Soru 5: Kromozom sayısının fazla olması canlının gelişmişliğini göstermez.

Soru 6: Fosfat, şeker ve adenin nükleotidi bir araya gelerek adenin organik bazını oluşturur.

Soru 7: Kromozom sayısı fazla olan canlılar kütlece daha gelişmiştir.

Soru 8: DNA’daki bütün nükleotidlerde şeker ve fosfat yapısı aynıdır.

Soru 9: Bütün canlıların DNA’sında aynı tür nükleotid bulunur.

Soru 10: DNA hücre içerisindeki yönetici moleküldür, yaşamsal faaliyetleri yönetir.

Soru 11: DNA kendini eşleyerek kalıtsal bilgilerin gelecek nesillere taşınmasını sağlar.

Soru 12: DNA kendini eşlerken sitoplazmadaki serbest nükleotid sayısı artar.

Soru 13: DNA hücre bölünmeye hazırlık aşamasında kısalıp kalınlaşır, etrafına protein kılıf geçerek kromozoma dönüşür.

Soru 14: Bir DNA zincirinin kendini eşlerken kullanılan adenin ve timin nükleotid sayısı eşittir.

Soru 15: DNA üzerinde karşılıklı nükleotidlerin kaybolması sonucu buradaki bilgi onarılamaz.

Soru 16: DNA kendini eşlerken hiçbir zaman hata oluşmaz.

Soru 17: Hücre içerisindeki kalıtsal yapılar büyükten küçüğe kromozom, gen, DNA,  ve nükleotid şeklinde sıralanır.

Soru 18: DNA'da bulunan nükleotidler, bilgisayardaki 0 ve 1'ler gibidir, bir araya gelerek anlamlı bilgileri oluşturur.

Soru 19: DNA zincirinde karşılıklı nükleotidler hatalı ise DNA kendini onarabilir.

Soru 20: Kalıtsal bilgiler gen bölgeleri üzerinde bulunur.

Soru 21: Bir nükleotid ismini içerisinde bulunan şekere göre alır.

Soru 22: Nükleotid yapımında en fazla şeker ve fosfat kullanılır.

Soru 23: DNA çift zincirli sarmal yapıdadır, her zaman çekirdek içerisinde bulunur.

Soru 24: DNA'yı bir kurumdaki müdürüne benzetirsek, geni bir işten sorumlu memura benzetebiliriz.

Soru 25: Bir DNA modeli yapabilmek için dört farklı renkte boncuk, ataç, pipet kullanmak yeterli olacaktır.
Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder