8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/23

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf DNA ve Genetik Kod Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "DNA ve Genetik Kod" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: DNA'nın yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A) Gen
B) Kromozom
C) Nükleotid
D) Organik baz


Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özelliklerinden biri değildir?

A) Çift sarmallı olma
B) Kendini kopyalayabilme
C) Yapısını nükleotidler oluşturma
D) Bütün canlılarda hücre çekirdeğinde bulunma
Soru 3: Aşağıdaki görevlerden hangisi DNA tarafından gerçekleştirilmez?

A) Kalıtsal bilgileri taşıma
B) Hücreyi yönetme
C) Öğrenilen bilgilerin kaydedilmesi
D) Hücrenin bölünmesini sağlamaSoru 4: Nükleotidler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) DNA'da dört çeşit nükleotid bulunur.
B) DNA'da adenin ve timin nükleotidleri karşılıklı gelir.
C) Nükleotidler içerisindeki organik baza göre isimlendirilir.
D) Nükleotidlerin yapabileceği hidrojen bağ sayıları aynıdır.Soru 5: Canlıların farklı görünüşte olmasını sağlayan nedir?

A) Kromozom sayısının farklı olması
B) Nükleotid dizilişlerinin farklı olması
C) DNA'nın çekirdekte bulunmaması
D) Nükleotidlerin farklı olması
Soru 6: Aşağıdaki yapıların hangisinde DNA bulunmaz?

A) Ribozom
B) Kloroplast
C) Çekirdek
D) Mitokondri
Soru 7: Aşağıda hangi nükleotidin eşlenmesi doğrudur?

A) A - C
B) G - A
C) G - T
D) C - GSoru 8: DNA'nın yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Adenin sayısı = Timin sayısı
B) A + T = G + C
C) Organik bazların toplamı = Şeker Sayısı
D) Fosfat Sayısı = Nükleotid SayısıSoru 9: DNA'da görev birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nükleotid
B) Gen
C) Çekirdek
D) Organik baz
Soru 10: 800 Nükleotid bulunan DNA zincirinde, 200 timin olduğuna göre sitozinin sayısı nedir?

A) 600
B) 400
C) 200
D) 100Hiç yorum yok:

Yorum Gönder