8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Ünite Açık Uçlu Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/10/25

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Ünite Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Ünite Açık Uçlu Sorular 

Soru sayısı: 36

Soru 1. Aşağıda bir nükleotidin yapısı verilmiştir.
I numaralı yapının adı nedir.
Soru 2. DNA'nın bulunduğu yer ile ilgili tablo verilmiştir.
I ile verilen yere ne yazılmalıdır.Soru 3. Saç rengi, göz rengi, ten rengi gibi genetik özelliklere ait bilgileri taşıyan DNA parçasına ne ad verilir.

Soru 4.

Yukarıda verilen modelde I, II ve III numaralı yapıların adı nedir.Soru 5. 1200 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde kaç tane azotlu organik baz bulunur.

Soru 6. Şekilde bir DNA nın bir kısmı gösterilmiştir.
K,L ve M ile gösterilen yapıların genel adı nedir.Soru 7. Tüm canlıların DNA’sı aynı tür nükleotitlerden oluşur.
Fakat ………………………….. farklı olması canlıların birbirinden farklı olması sağlar.Soru 8.

Şekilde bir DNA molekülünün nükleotid dizilimi verilmiştir.
Buna bakarak 2. Zinciri yazınız.


Soru 9.  2n=32 kromozom sayısına sahip bir hücre ard ardına üç kere mitoz bölünme geçiriyor.
Bölünmeler sonucunda kaç hücre oluşur. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır.
Soru 10. Bitki ve hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Tabloda I ve II yerine kullanılacak işaretler nelerdir.Soru 11.  Bitki hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.
1. Kromozomlar ayrılıp karşılıklı kutuplara çekilir.
2. Ara lamel oluşur.
3. İğ iplikleri oluşmaya başlar.
4. Kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra halinde dizilir.

Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız.Soru 12.  Canlılarda gerçekleşen mitoz bölünme ile üreme, büyüme ve yenilenme gibi olaylar gerçekleşir.

1.Olay: Civcivin tavuk olması
2.Olay: Kırılan kemiğin iyileşmesi
3.Olay: Deniz yıldızının kopan parçasından yeni deniz yıldızı oluşması

I, II ve III te gerçekleşen olayların türleri nelerdir?

Soru 13. Mitoz bölünmeye ait bazı şekiller verilmiştir.

Bu olayların gerçekleşme sırasını yazınız.
Soru 14. Mitoz bölünmenin evrelerinin isimleri verilmiştir.
Verilen evrelerin gerçekleşme sırasını yazınız.

Soru 15. 

Bu hücrenin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşan hücrenin şeklini çiziniz.

Soru 16.  Bir hücrede gerçekleşen mitoz bölünme şema ile gösterilmiştir.

Buna göre K ve L hücresinin kromozom sayılarını yazınız.

Soru 17.  Bir canlının üremesi şema ile gösterilmiştir.

Hangi numaralı bölgelerde mayoz bölünme gerçekleşir.

Soru 18.  Hangi hücre ya da hücreler mayoz bölünme geçirebilir.

Soru 19. 
Hangi hücre yada hücreler mayoz ile oluşur.
Soru 20.
Hangi hücre yada hücreler 2n kromozomludur.
Soru 21. Bir hücre bölünmesinde gerçekleşen bir olay şematize edilmiştir.
Gerçekleşen bu olayın adı nedir?

Soru 22. Bir hücre arka arkaya 2 mitoz bir mayoz geçirirse kaç hücre meydana gelir.

Soru 23.  Mayoz bölünme sonucunda oluşan hücreler nelerdir.

Soru 24.  Yumurta hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının deri hücresinde kaç kromozom vardır.

Soru 25.   Aşağıda dişi üreme sistemi verilmiştir.
Mayoz bölünme ile oluşan yumurtanın döllendiği kısım hangisidir?


Soru 26.

Yukarıdaki dişi üreme sistemindeki K ile gösterilen yapının görevini erkek üreme sisteminde yapan organın adı nedir.


Soru 27.  Canlılardaki bazı yapılar numaralandırılmıştır.

Bu yapıları basitten karmaşığa sıralamak isteyen Zeynep kart numaralarını 4-3-1-2 şeklinde sıralıyor.
Zeynep'in yaptığı yanlışlık nasıl düzeltilir.Soru 28. Bir DNA molekülünde 500 sitozin ve 300 timin varsa bu DNA molekülünün tek zincirinde kaç tane fosfat bulunur?


Soru 29. 1000 nükleotit içeren bir DNA molekülünde
(A+G)/(T+C) oranı kaçtır.

Soru 30.
1. Yumurta ve sperm oluşumunu sağlar.
2. Kromozom sayısı değişmez.
3. Parça değişimi görülür.
4. Eşeysiz üremeyi sağlar.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri mayoz bölünmeye aittir?


Soru 31. Zigot oluşumundan bebek oluşumuna kadar geçen süreç şemada gösterilmiştir.
Verilen şemada I ve II ile gösterilen olaylar dişi üreme sisteminde hangi organlarda gerçekleşir.


Soru 32.  İnsanda üreme olayı şemada gösterilmiştir.
İşaretlerle gösterilmiş olan ★ ☐ ve ● yerlerine hangi kavramlar yazılmalıdır.
Soru 33. Verilen şemada kız ve erkeklerde ergenlik döneminde meydana gelen değişmeler gösterilecektir.
Üçgen yerine 3 değişiklik yazınız.

Soru 34. Verilen şemada kız ve erkeklerde ergenlik döneminde meydana gelen değişmeler gösterilecektir.
Yıldız yerine 3 değişiklik yazınız.

Soru 35. Bir hücrenin mitoz bölünmesinde bir evresi gösterilmiştir.
Bu hücrenin kromozom sayısı kaçtır?
Soru 36. Bir hücrenin mitoz bölünmesinde bir evresi gösterilmiştir.
Gösterilen evrenin ismi nedir?Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder