6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test-2 - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2017/11/14

6.Sınıf Dolaşım Sistemi Test-2

6.Sınıf Fen Bilimleri "Dolaşım Sistemi" Konusu Test Soruları ve Cevapları
Toplam soru sayısı: 25


Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını sağlar?
A) Alyuvar
B) Kan pulcukları
C) Akyuvar
D) Kan serumu


Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi akyuvarlar için söylenemez?
A) Vücuda mikrop girdiğinde sayısı artar.
B) Mikroplara karşı savaşır.
C) Sarı kemik iliğinde üretilir.
D) Yapısında hemeglobin vardır.


Soru 3 Aşağıdaki kan damarlarının hangisinde kirli kan bulunur?
I. Akciğer atardamarı
II. Aort atar damarı
III. Akciğer toplar damarı
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 4 Kalp ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalp dört odacıktan oluşur.
B) Kalbin üstteki odacıklarına kulakcık denir.
C) Kalbin alttaki odacıklarına karıncık denir.
D) Kalbin solunda kirli kan bulunur.


Soru 5 Aşağıdaki yapılardan hangisi küçük kan dolaşımında bulunmaz?
A) Sağ karıncık
B) Sol karıncık
C) Akciğer atar damarı
D) Akciğer


Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi hastalıklarından biri değildir?
A) AIDS
B) Anemi
C) Varis
D) Bronşit


Soru 7 Aşağıdaki damarların hangisinde temiz kan bulunur?
A) Aort atar damarı
B) Akciğer atardamarı
C) Alt ana toplar damar
D) Üst ana toplar damar


Soru 8  
- Hemofili
- Yüksek tansiyon
- Varis
- Zatürre
Yukarıda verilen hastalıklardan kaç tanesi dolaşım sistemi hastalığıdır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1


Soru 9 AB Rh(+) kan gurubu bir kişi kimden kan alabilir?
A) AB Rh(+)
B) B Rh(+)
C) B Rh(+)
D) AB Rh(-)


Soru 10 Kanın hücrelere taşınmasında ve madde alış verişinde görevli damar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atar damar
B) Kılcal damar
B) Toplar damar
D) Aort


Soru 11 Büyük dolaşımda kanın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol karıncık – Vücut – Sağ kulakcık
B) Sağ karıncık – Vücut – Sağ kulakcık
C) Sol karıncık – Akciğer – Sağ kulakcık
D) Sağ kulakcık – Vücut – Sol karıncık


Soru 12 Küçük dolaşımda kanın izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sol karıncık – Akciğer – Sağ kulakcık
B) Sağ karıncık – Akciğer – Sol kulakcık
C) Sağ karıncık – Akciğer – Sağ kulakcık
D) Sağ karıncık – Vücut – Sol kulakcık


Soru 13 Kalpten çıkan kanın damarlarda izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atardamar – Toplardamar –Kılcaldamar
B) Atardamar – Kılcaldamar – Toplardamar
C) Toplardamar – Atardamar – Kılcaldamar
D) Kılcaldamar  –   Atardamar – Toplardamar


Soru 14 Kanda en fazla bulunan kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alyuvar
B) Akyuvar
C) Kan pulcukları
D) Sarı ilik hücresi


Soru 15 Aşağıdakilerden hangisi alyuvarlar için yanlış bir bilgidir?
A) Kırmızı renklidir
B) Olgunlaşınca çekirdeğini kaybeder.
C) Mikroplara karşı vücudu savunur.
D) Yükseklere çıkıldıkça sayısı artar.


Soru 16 Büyük kan dolaşımı kalbin hangi odacığından başlar?
A) Sağ karıncık
B) Sağ kulakcık
C) Sol karıncık
D) Sol kulakcık


Soru 17 Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Üst ana toplar damar temiz kan taşır.
B) Akciğer atardamarı kirli kan taşır.
C) Aort temiz kan taşır.
D) Alt ana toplardamar kirli kan taşır.


Soru 18 Aşağıda verilen tanımlardan hangisinin adı yazılmamıştır?
-Kanı pompalayan organ
-Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan boru
-Kanın yapısında bulunan en fazla hücre

A) Kalp
B) Damar
C) Alyuvar
D) Akyuvar


Soru 19 Kalple ilgi verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kalbimiz kanı pompalar.
B) Kalbimizin sağında temiz kan bulunur.
C) Kalbimiz iki akciğer arasındadır.
D) Kalbimizden kanı uzaklaştıran damarlara atardamar denir.


Soru 20 Kalple ilgi verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kalbimiz düz kaslardan oluşur.
B) Kalbimiz isteğimizle çalışır.
C) Kalbimizin karıncık ve kulakcıkları arasında kapakcıklar bulunur.
D) Büyük dolaşım kalple akciğer arasında gerçekleşir.


Soru 21 Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi hastalıklarından biridir?
A) Lösemi
B) Raşitizim
C) Verem
D) Bronşit


Soru 22 Dolaşım sisteminin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Düzenli spor yapmak
B) Bol yağlı besinler tüketmek
C) Sigara ve alkolden uzak durmak
D) Düzenli sağlık kontrolünde bulunmak


Soru 23 Kan damarları tıkanmış insanların, teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde bu damarları değiştirilebilmektedir. Bu sayede insanlar sağlıklarına kavuşabilmektedir.
Belirtilen ameliyat tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anjiyo
B) Kalp pili
C) Kalp nakli
D) Baypas


Soru 24 İnsanlar günümüzde yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamdan dolayı kalp krizi geçirmektedirler. Kalp sağlığı açısından aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlış bir davranış olur?
A) Düzenli spor yapmak
B) Aşırı yağlı besinlerden uzak durmak
C) Yürüyüş yapmamak
D) Dengeli beslenmek


Soru 25 Aşağıda dolaşım sistemi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücreler gerekli olan maddeleri taşımak.
B) Vücut sıcaklığını dengede tutmak.
C) Kirli kanın akciğerlere taşınmasını sağlamak
D) Besin maddelerinin atılmasını sağlamakCevaplar
1-B
2-D
3-A
4-D
5-B
6-D
7-A
8-B
9-A
10-B
11-A
12-B
13-B
14-A
15-C
16-C
17-A
18-D
19-B
20-C
21-A
22-B
23-D
24-C
25-D


Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: