6.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/03/27

6.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test

6.Sınıf Fen Bilimleri "Maddenin Tanecikli Yapısı" Konusu Test Soruları ve Cevapları
Toplam soru sayısı: 26


Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırılamaz?

A) Pamuk
B) Hava
C) Su
D) Sünger

Soru 2: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur.
B) Maddeler bütünsel yapıya sahiptir.
C) Gaz maddeler sıkıştırılabilir.
D) Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Su
B) Hava
C) Elektrik
D) Alkol

Soru 4: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşmuştur.
B) Sıvı maddeler titreşim hareketi yapar.
C) Gaz maddeler bulundukları kabın her yerini doldurur.
D) Katı maddeler akışkandır.

Soru 5: Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin tanecikli yapıda olduğunu ispatlamaz?

A) Suyun sıkıştırılamaması
B) Mürekkebin suda dağılması
C) Kokunun havada dağılması
D) Tuzun suda çözünmesi

Soru 6: Aşağıdaki maddelerden hangisi hem titreşim, hem de öteleme hareketi yapar?

A) Sürahideki su
B) Demir kaşık
C) Tahta masa
D) Gümüş kolye

Soru 7: Aşağıdaki maddelerden hangisi hem öteleme hareketi yapar, hem de sıkıştırılabilir?

A) Alkol
B) Hava
C) Su
D) Metal para

Soru 8: Ağzı kapalı şırınga içerisinde hava bulunmaktadır. Şırınganın pistonuna bastırıldığında havanın sıkıştığı gözlenmektedir.
Yapılan bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hava tanecikleri arasında çok boşluk vardır.
B) Hava tanecikli bir yapıdadır.
C) Hava bütünsel yapıdadır.
D) Hava sıkıştırılabilir.

Soru 9: Katı madde hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddenin belirli bir şekli vardır.
B) Katı maddeler sıkıştırılamaz
C) Katı maddenin tanecikleri arasında boşluk yok denecek kadar azdır.
D) Katı maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapar.

Soru 10: Sıvı madde ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?

I. Sıvı maddeler gaz hale geçince tanecikleri arasındaki boşluk artar.
II. Sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alır.
III. Sıvılar sıkıştırılabilir.

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 11: Katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddenin tanecikleri hareketsizdir.
B) Katı maddenin tanecikleri arasında boşluk vardır.
C) Katı maddenin tanecikleri öteleme yapmaz
D) Katı maddenin tanecikleri dönme hareketi yapmaz.

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz?

A) Oksijen gazı
B) Süt   
C) Kitap
D) Parfüm

Soru 13: Şekildeki I, II ve III kaplardaki tanecik modeli verilen maddelerin hangileri sırasıyla katı, sıvı ve gaz olabilir?

A) I, II ve III
B) II, I ve III
C) II, III ve I
D) III, II ve I

Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için ortaktır?

A) Sıkıştırılabilir olmaları
B) Öteleme hareketi yapmaları
C) Dönme hareketi yapmaları
D) Taneciklerden oluşmasıSoru 15: Katı, sıvı ve gaz maddeler için aşağıdaki şema oluşturulmuştur.

Katı, sıvı ve gaz maddelerin özelliklerinden A, B ve C aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) A, tanecikli yapıda olma
B) B, akışkan  olma
C) C, titreşim hareketi yapma
D) C, kütlesi olma


Soru 16: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddeler öteleme hareketi yapamaz.
B) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
C) Katı maddenin tanecikleri arasında boşluk yoktur.
D) Gaz maddelerin tanecikleri arasında boşluk çok fazladır.


Soru 17: Maddenin hallerini belirleyen taneciklerin arasındaki boşluklardır. Katı maddenin tanecikleri birbirine sıkıca bağlıdır. Tanecikler yer değiştiremez.
Katı maddenin yapmadığı;

I. Titreşim,
II. Öteleme,
III Dönme,

hareketlerinden hangileridir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 18: Madde bütünsel değil tanecikli yapıdadır. Bütün maddeler taneciklerden olmasına rağmen katı, sıvı ve gaz hallerinde maddeler bulunmaktadır. 
Maddenin farklı hallerde bulunmasının nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) Maddenin taneciklerinin çok küçük olması
B) Taneciklerin sıkıştırılamaması
C) Taneciklerin arasındaki boşlukların farklı olması
D) Taneciklerin birbirinden farklı olması


Soru 19: Isı alan maddenin tanecikleri daha hızlı hareket eder, tanecikler arasındaki boşluklar artar. 
Verilen bilgiye göre aşağıdaki  hangi sonuçlara ulaşabiliriz?

I. Isı veren maddenin tanecikleri daha yavaş hareket eder.
II. Maddenin hallerinin oluşmasında taneciklerin hareketinin etkisi vardır.
III. Bütün maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar eşittir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 20: Arif öğretmen maddenin tanecikli yapısı konusunu anlatırken aşağıdaki deney yapılıyor.

Bir bardak su alınıyor, içerisine bir damla mürekkep damlatılıyor. Bir süre beklendiğinde, suyun karıştırılmamasına rağmen mürekkebin suyun her tarafına dağıldığı görüyor.

 Deneyle ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşılamaz?

A) Mürekkep taneciklerden oluşmuştur.
B) Mürekkebin tanecikleri hareketlidir.
C) Mürekkebin tanecikleri ısı aldıkça daha hızlı hareket eder.
D) Mürekkep bütünsel bir yapıya sahip değildir.


Soru 21: Maddeyi Bul Oyunu
Can ve Canan madde bulmaca oyunu oynamaktadır. Can aklında bir madde tutmuş Canan'da bu maddeyle ilgili sorular sorarak bu maddeyi tahmin etmeye çalışmıştır.

Canan: Belirli bir şekli var mı?
Can: Hayır

Canan: Bulunduğu kabın her tarafını dolduruyor mu?
Can: Hayır

Canan: Sıkıştırılabiliyor mu?
Can: Hayır

Canan: Akışkan mı?
Can: Evet

Canan'ın tahmini aşağıdaki maddelerden hangisi olabilir?

A) Tahta
B) Alkol
C) Hava
D) Demir


Soru 22: Maddenin en düzensiz hali gaz halidir.
Maddenin gaz haliyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Gazlar ısı vererek sıvı hale geçebilir.
B) Gazların tanecikleri çok hızlı hareket eder.
C) Gazlar öteleme hareketi yaparak yayılabilir.
D) Gazlar titreşim hareketi yapmazlar.


Soru 23: Bir miktar buz beher içerisine alınarak ispirto ocağında ısıtılıyor. Buzun önce eridiği, sonra da kaynayarak buharlaştığı görülüyor. 
Buzun gerçekleştirdiği bu hal değişimleri sırasında aşağıda verilenlerden hangisi gerçekleşmez?

A) Suyun tanecikleri aynı anda aynı hareketi yapmaya başlar.
B) Suyun sıcaklığının artması sırasında taneciklerin hareketliliği artar.
C) Gaz haline gelen su kabın içerisine sığmaz.
D) Buz erirken tanecikleri öteleme hareketi yapmaya başlar.Soru 24: Katı, sıvı ve gaz olduğu bilinen X, Y ve Z maddelerinin titreşim hareketlerinin hızı grafikte verilmiştir.

Bu maddelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I. X maddesinin tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır.
II. Z maddesinin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
III. Y maddesi katı haldedir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 25: Ayşe makarna yapmak için tencerenin içerisine su koyarak kaynatmaya başlamıştır.

Tencere içerisindeki taneciklerin hareketi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Isınan suyun tanecikleri daha hızlı hareket etmeye başlar.
B) Sıvı haldeki taneciklerin hareket çeşidi, gaz halden daha azdır.
C) Gaz halde taneciklerin arasındaki boşluklar sıvı halden fazladır.
D) Sıvı ve gaz halinde tanecikler titreşim hareketi yapar.


Soru 26: Aşağıda verilenlerden hangisi sadece gazlara ait bir özelliktir?

A) Taneciklerden oluşması
B) Sıkıştırılabilir olması
C) Öteleme hareketi yapması
D) Titreşim hareketi yapması


Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

10 yorum:

 1. 11'DE HATA YOK

  YanıtlaSil
 2. İlk soruda hangisi sikistirilamaz demiş zaten katı ve sıvılar sikistirilamaz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. pammuk, sünger gibi katılar sıkıştırılabilir. ayrıca sıvılar sıkıştırılabilir. (bazıları)

   Sil
  2. katı sıvı sıkıştırılamaz demişsin sıvı ve gaz sıkıştırılabilir lütfen yanlış yorum yapmayın

   Sil
 3. müq <3<3<3<3<3<3<3<3<3 [Çaktırmayın Hoca Derste Bu Sayfadan Soru Soruyor :D]

  YanıtlaSil
 4. Dosyayı indirebilseydik daha iyi olurdu.

  YanıtlaSil