6.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test Soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2017/12/21

6.Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı Test Soruları

6.Sınıf Fen Bilimleri "Maddenin Tanecikli Yapısı" Konusu Test Soruları ve Cevapları
Toplam soru sayısı: 14


Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi sıkıştırılamaz?
A) Pamuk
B) Hava
C) Su
D) Sünger


Soru 2 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur.
B) Maddeler bütünsel yapıya sahiptir.
C) Gaz maddeler sıkıştırılabilir.
D) Kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir.


Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) Su
B) Hava
C) Elektrik
D) Alkol


Soru 4 Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün maddeler gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerden oluşmuştur.
B) Sıvı maddeler titreşim hareketi yapar.
C) Gaz maddeler bulundukları kabın her yerini doldurur.
D) Katı maddeler akışkandır.


Soru 5 Aşağıdaki olaylardan hangisi maddenin tanecikli yapıda olduğunu ispatlamaz?
A) Suyun sıkıştırılamaması
B) Mürekkebin suda dağılması
C) Kokunun havada dağılması
D) Tuzun suda çözünmesi


Soru 6 Aşağıdaki maddelerden hangisi hem titreşim, hem de öteleme hareketi yapar?
A) Sürahideki su
B) Demir kaşık
C) Tahta masa
D) Gümüş kolye


Soru 7 Aşağıdaki maddelerden hangisi hem öteleme yapar, hem de sıkıştırılabilir?
A) Alkol
B) Hava
C) Su
D) Metal para


Soru 8 Ağzı kapalı şırınga içerisinde hava bulunmaktadır. Şırınganın pistonuna bastırıldığında havanın sıkıştığı gözlenmektedir.
Yapılan bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Hava tanecikleri arasında çok boşluk vardır.
B) Hava tanecikli bir yapıdadır.
C) Hava bütünsel yapıdadır.
D) Hava sıkıştırılabilir.


Soru 9 Katı madde hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddenin belirli bir şekli vardır.
B) Katı maddeler sıkıştırılamaz
C) Katı maddenin tanecikleri arasında boşluk yok denecek kadar azdır.
D) Katı maddenin tanecikleri öteleme hareketi yapar.


Soru 10 Sıvı madde ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangileri doğrudur?
I. Sıvı maddeler gaz hale geçince tanecikleri arasındaki boşluk artar.
II. Sıvı maddeler bulundukları kabın şeklini alır.
III. Sıvılar sıkıştırılabilir.

A) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 11 Katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Katı maddenin tanecikleri hareketsizdir.
B) Katı maddenin tanecikleri arasında boşluk vardır.
C) Katı maddenin tanecikleri öteleme yapmaz
D) Katı maddenin tanecikleri dönme hareketi yapmaz.


Soru 12 Hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz?
A) Oksijen gazı
B) Süt   
C) Kitap
D) ParfümSoru 13 Şekildeki I, II ve III kaplardaki tanecik modeli verilen maddelerin hangileri sıra ile katı, sıvı ve gaz olabilir?

A) I, II ve III
B) II, I ve III
C) II, III ve I
D) III, II ve ISoru 14 Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı ve gazlar için ortaktır?
A) Sıkıştırılabilir olmaları
B) Öteleme hareketi yapmaları
C) Dönme hareketi yapmaları
D) Taneciklerden oluşması


2 yorum:

  1. 11 ve 12. sorunun cevaplarını kontrol edebilir misiniz?. katı maddeler öteleme yapmaz şeklinde biliyorum.

    YanıtlaSil