8.Sınıf Periyodik Sistem Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/01/07

8.Sınıf Periyodik Sistem Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Periyodik Sistem Test Soruları ve Cevapları


8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Periyodik Sistem" konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 30


Soru 1: Aşağıdaki nötr halde elektron dağılımları verilen elementlerden hangileri aynı periyottadır.


A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV


Soru 2: Periyodik sisteme en son şeklini vererek, periyodik sistemin altına iki satır daha ekleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glenn  Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De  Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 3: Aşağıda periyot ve grup numaraları verilen elementlerin atom numaralarını büyükten küçüğe sıralayınız?

K: 2.periyot 3A grubu
L: 3.periyot 2A grubu
M:1.periyot 8A grubu

A) K > L > M
B) M > L > K
C) L > M > K
D) L > K > M


Soru 4: Aşağıda verilen periyodik sistemdeki gruplardan hangisinin özel ismi yanlış verilmiştir?

A) 1A: Alkali metal
B) 2A: Toprak alkali metal
C) 3A: Halojen
D) 8A: Asalgaz


Soru 5: Periyodik sistemde elementleri artan atom ağırlığına göre sıralayan ve periyodik sistemin babası alan bilim insanı kimdir?

A) Glenn  Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De  Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 6: Periyodik sistemle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Periyodik sistemde 7 periyot vardır.
II. Periyodik sistemde 18 grup bulunur.
III. Periyodik sistemde elementleri artan atom ağırlığına göre sıralanmıştır.
IV. Periyodik sistemde benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı periyottadır.

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve III


Soru 7: Periyodik sistemde yatay sıralara ................. denir.
Periyodik sistemde düşey sıralara ................. denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Grup - Periyot
B) Periyot - Grup
C) Satır - Sütun
D) Sütun - Satır

Soru 8: Periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisi hem yukarıdan aşağıya, hem de soldan sağa doğru artar?

A) Atom hacmi
B) Atom numarası
C) Metalik özellik
D) Ametalik özellikSoru 9: Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunan elementler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 8 element bulunur.
B) Metal ile başlar soy gaz ile biter.
C) Katman sayıları aynıdır.
D) Değerlik elektron sayıları aynıdır.Soru 10: Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi azalır?

A) Grup numarası
B) Periyot numarası
C) Atom çapı
D) Değerlik elektron sayısıSoru 11: Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar halinde sıralayan bilim insanı kimdir?

A) Glenn  Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De  Chancourtois
D) Dimitri MendeleyevSoru 12: Günümüzdeki periyodik sistemin temelini atan ve elementleri proton sayısına göre sıralayan bilim insanı kimdir?

A) Glenn  Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Henry Moseley
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 13: Aşağıdaki periyodik sistemde hangi elementler benzer kimyasal özellik gösterirler?


A) B ve K
B) T ve K
C) M ve H
D) B ve SSoru 14: Aşağıda verilen periyodik sistemde oklarla gösterilen yönler için hangisi yanlıştır?

A) 1 yönünde atom numarası azalır.
B) 2 yönünde atom hacmi azalır.
C) 3 yönünde katman sayısı azalır.
D) 1 yönünde değerlik elektron sayısı azalır


Soru 15: Bir elementin periyodik tablodaki yerini bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?

A) Kütle numarası
B) Atom numarası
C) Elektron sayısı
D) Son katmanındaki elektron sayısıSoru 16: Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
B) Yatay sıralar periyot,  dikey sıralar grup olarak adlandırılır.
C) Kararlı yapıya sahip elementler (8A grubu) soygazlardır.
D) Özellikleri birbirine benzeyen elementlerin atom numarası aynıdır.Soru 17: Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
B) Periyodik sistemde 18 periyot, 7 grup vardır
C) Periyodik sistemde elementler artan atom ağırlığına göre sıralanmıştır.
D) Periyodik sistemde metallerin sayısı daha fazladır
Soru 18: Periyodik sistemde yeri verilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atom numarası en büyük olan T'dir
B) T'nin atom numarası 18 ise, Y kararlı yapıdadır.
C) X halojen ise, T soy gazdır.
D) Atom numarası en az Z'dir
Soru 19: Periyodik sistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik sistemde en az element 1. periyotta bulunur.
B) Aynı periyotta bulunan elementlerin grup sayıları da aynıdır.
C) Soy gazlar 8A grubunda bulunur.
D) Halojenler soy gazlara benzemek için 1 elektron alırlar.Soru 20: Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi periyodik sistem ile ilgili bir çalışma yapmamıştır?

A) Glenn  Seaborg
B) John Dalton
C) Henry Moseley
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 21: 3.Periyot 3A grubunda bulunan elementin atom numarası nedir?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15


Soru 22: Günümüzde periyodik sistemin oluşturulması ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Periyodik sistem yapılırken nötron sayıları dikkate alınmıştır.
B) Geçmişten günümüze periyodik sistem yapımında farklılıklar vardır.
C) Elementler kütle numarasına göre sıralanmıştır.
D) Periyodik sistem tamamlanmıştır, bundan sonra değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

Soru 23: Atom numarası 17 olan elementin periyodik sistemdeki yeri neresidir?

A) 2.periyot, 7A grubu
B) 3. Periyot, 5A grubu
C) 3. Periyot, 7A grubu
D) 7. Periyot, 3A grubu


Soru 24: Periyodik sistemin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Elementleri daha kolay tanıyabilmek
B) İyon ve bileşiklerin formüllerini gösterebilmek.
C) Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırabilmek
D) Yeni bulunabilecek elementlerin hangi özellikte olduğunu tahmin edebilmek.


Soru 25: Elementleri sıralarken ilk 8 elementten sonraki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark eden, buna Oktav kanunu adını veren bilim insanı kimdir?

A) John Newlands
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De  Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev
Soru 26: Aynı periyotta bulunan elementler için aşağıda verilen özelliklerinden hangisi aynıdır?

A) Grup numarası
B) Katman sayısı
C) Kimyasal özellikleri
D) Son katmandaki elektron sayıları


Soru 27: Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
B) Periyodik sistemde en çok metaller vardır.
C) Periyodik sistemde 2A grubu elementler bileşiklerinde +2 değerliklidir.
D) Periyodik sistemde halojenler bileşiklerinde -1 değerlik alır
Soru 28: Aşağıda verilen elementlerden hangisi aynı gruptadır?


A) K ve L
B) L ve M
C) K ve M
D) L ve N


Soru 29: Aşağıda verilen elementlerden hangileri metaldir?A) K ve M
B) L ve M
C) K ve N
D) L, M ve NSoru 30: Aşağıdaki elementin periyodik sistemdeki yeri nedir?


A) 2. Periyot 3A grubu
B) 2. Periyot 4A grubu
C) 2. Periyot 2A grubu
D) 2. Periyot 6A grubu


Diğer Konular

1 yorum: