8.Sınıf Periyodik Sistem Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/15

8.Sınıf Periyodik Sistem Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Periyodik Sistem Test


8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Periyodik Sistem" konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 34


Soru 1: Periyodik sistemde elementleri artan atom ağırlığına göre sıralayan ve periyodik sistemin babası olarak bilinen bilim insanı kimdir?

A) Glenn Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 2: Periyodik sisteme en son şeklini vererek, periyodik sistemin altına iki satır daha ekleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glenn Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 3: Benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar halinde sıralayan bilim insanı kimdir?

A) Glenn Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 4: Periyodik sistemin oluşumunda geçmişten günümüze birçok bilim insanının katkısı olmuştur. Periyodik sistemin oluşumuyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
 
A) Döberayner elementlerin sınıflandırmasıyla ilgili ilk çalışmayı yapmıştır.
B) Elementlerin sınıflandırılması çalışmalarında bilim insanları birbirine katkı sağlamıştır.
C) Newlands ve Mendeleyev elementlerin sınıflandırmasında atom ağırlıklarını kullanmıştır.
D) Bilim insanlarının elementleri sınıflandırmaları birbirine benzerlik göstermez.


Soru 5: Elementleri sıralarken ilk 8 elementten sonraki elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarladığını fark eden, buna Oktav kanunu adını veren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Newlands
B) Johann Döbereiner
C) Beguyer De Chancourtois
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 6: Günümüzdeki periyodik sistemin temelini atan ve elementleri proton sayısına göre sıralayan bilim insanı kimdir?

A) Glenn  Seaborg
B) Johann Döbereiner
C) Henry Moseley
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 7: Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi periyodik sistem ile ilgili bir çalışma yapmamıştır?

A) Glenn Seaborg
B) Henry Moseley
C) John Dalton
D) Dimitri Mendeleyev


Soru 8: Periyodik sistemin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Elementleri daha kolay tanıyabilmek
B) İyon ve bileşiklerin formüllerini gösterebilmek.
C) Elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırabilmek
D) Yeni bulunabilecek elementlerin hangi özellikte olduğunu tahmin edebilmek.


Soru 9: Günümüzde periyodik sistemin oluşturulması ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Periyodik sistem yapılırken nötron sayıları dikkate alınmıştır.
B) Geçmişten günümüze periyodik sistem yapımında farklılıklar vardır.
C) Elementler kütle numarasına göre sıralanmıştır.
D) Periyodik sistem tamamlanmıştır, bundan sonra değişiklik yapılmasına gerek yoktur.


Soru 10: Periyodik sistemde yatay sıralara ................. denir.
Periyodik sistemde düşey sıralara ................. denir.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Grup - Periyot
B) Periyot - Grup
C) Satır - Sütun
D) Sütun - Satır


Soru 11: Aşağıda periyot ve grup numaraları verilen elementlerin atom numaralarını büyükten küçüğe sıralayınız?

K: 2.periyot 3A grubu
L: 3.periyot 2A grubu
M:1.periyot 8A grubu

A) K > L > M
B) M > L > K
C) L > M > K
D) L > K > M


Soru 12: Aşağıda verilen periyodik sistemdeki gruplardan hangisinin özel ismi yanlış verilmiştir?

A) 1A: Alkali metal
B) 2A: Toprak alkali metal
C) 3A: Halojen
D) 8A: Asalgaz


Soru 13: Periyodik sistemle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Periyodik sistemde 7 periyot vardır.
II. Periyodik sistemde 18 grup bulunur.
III. Periyodik sistemde elementleri artan atom ağırlığına göre sıralanmıştır.
IV. Periyodik sistemde benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı periyottadır.

A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve III


Soru 14: Periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisi hem yukarıdan aşağıya, hem de soldan sağa doğru artar?

A) Atom hacmi
B) Atom numarası
C) Metalik özellik
D) Ametalik özellik


Soru 15: Periyodik sistemin 2. periyodunda bulunan elementler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 8 element bulunur.
B) Metal ile başlar soy gaz ile biter.
C) Katman sayıları aynıdır.
D) Değerlik elektron sayıları aynıdır.


Soru 16: Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi azalır?

A) Grup numarası
B) Periyot numarası
C) Atom çapı
D) Değerlik elektron sayısı


Soru 17: Aşağıdaki periyodik sistemde hangi elementler benzer kimyasal özellik gösterirler?
A) B ve K
B) T ve K
C) M ve H
D) B ve S


Soru 18: Aşağıda verilen periyodik sistemde oklarla gösterilen yönler için hangisi yanlıştır?

A) 1 yönünde atom numarası azalır.
B) 2 yönünde atom hacmi azalır.
C) 3 yönünde katman sayısı azalır.
D) 1 yönünde değerlik elektron sayısı azalır


Soru 19: Bir elementin periyodik tablodaki yerini bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?

A) Kütle numarası
B) Atom numarası
C) Elektron sayısı
D) Değerlik elektron sayısı


Soru 20: Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
B) Yatay sıralar periyot,  dikey sıralar grup olarak adlandırılır.
C) Kararlı yapıya sahip elementler (8A grubu) soygazlardır.
D) Özellikleri birbirine benzeyen elementlerin atom numarası aynıdır.Soru 21: Periyodik tablo ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
B) Periyodik sistemde 18 periyot, 7 grup vardır
C) Periyodik sistemde elementler artan atom ağırlığına göre sıralanmıştır.
D) Periyodik sistemde metallerin sayısı daha fazladır


Soru 22: Periyodik sistemde yeri verilen elementlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atom numarası en büyük olan T'dir
B) T'nin atom numarası 18 ise, Y kararlı yapıdadır.
C) X halojen ise, T soy gazdır.
D) Atom numarası en az Z'dir


Soru 23: Periyodik sistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik sistemde en az element 1. periyotta bulunur.
B) Aynı periyotta bulunan elementlerin grup sayıları da aynıdır.
C) Soy gazlar 8A grubunda bulunur.
D) Halojenler soy gazlara benzemek için 1 elektron alırlar.


Soru 24: 3.Periyot 3A grubunda bulunan elementin atom numarası nedir?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15


Soru 25: Atom numarası 17 olan elementin periyodik sistemdeki yeri neresidir?

A) 2.periyot, 7A grubu
B) 3. Periyot, 5A grubu
C) 3. Periyot, 7A grubu
D) 7. Periyot, 3A grubu


Soru 26: Aynı periyotta bulunan elementler için aşağıda verilen özelliklerinden hangisi aynıdır?

A) Grup numarası
B) Katman sayısı
C) Kimyasal özellikleri
D) Değerlik elektron sayıları


Soru 27: Periyodik sistem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Periyodik sistemde element ve bileşikler bulunur.
B) Periyodik sistemde en çok metaller vardır.
C) Periyodik sistemde 2A grubu elementler bileşiklerinde +2 değerliklidir.
D) Periyodik sistemde halojenler bileşiklerinde -1 değerlik alır


Soru 28: Aşağıda verilen elementlerden hangisi aynı gruptadır?


A) K ve L
B) L ve M
C) K ve M
D) L ve N


Soru 29: Aşağıda verilen elementlerden hangileri metaldir?A) K ve M
B) L ve M
C) K ve N
D) L, M ve N


Soru 30: Aşağıdaki elementin periyodik sistemdeki yeri nedir?


A) 2. Periyot 3A grubu
B) 2. Periyot 4A grubu
C) 2. Periyot 2A grubu
D) 2. Periyot 6A grubu


Soru 31: Periyodik sistemin bir kesitindeki elementler aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Verilen elementler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) X ve Y atomları aynı element sınıfındadır.
B) Bu elementlerden atom numarası en büyük olan T'dir.
C) X'in atom numarası Z'nin atom numarasından 5 fazladır.
D) T elementi tel ve levha haline getirilemez.


Soru 32: Tarih boyunca periyodik sistem oluşturulurken elementler atom kütlesi ve atom numarası gibi özelliklerine göre sıralanmıştır.Resimde verilen elementler atom kütlesine göre sıralama yapıldığında hangi elementler bulunması gereken grupta yer almaz?

A) H ve He
B) B ve C
C) Ar ve K
D) Li ve Be


Soru 33: Aşağıda verilenlerden hangisi ametallerin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Tel ve levha haline getirilemez.
B) Oda koşullarında katıdır.
C) Kendi aralarında bileşik yapabilir.
D) Isı ve elektriği iyi iletmez.


Soru 34: Aşağıdaki nötr halde elektron dağılımları verilen elementlerden hangileri aynı periyottadır.


A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV


Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

23 yorum:

 1. 30. soru yanlış galiba çünkü onun cevaı 2. periot 3A grubu olacaktı

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 30 soru 2. periyot 4a gurubu olacaktı
   çünkü;
   periyodik tabloda yer bulurken kaç tane katman varsa o kadar periyot , en son katmanda kaç tane atom varsa o atomların toplamı kadarda gurubu gösterir.

   Sil
  2. Zaten cevap da A seçeneği bir yanlışlık yok

   Sil
  3. bence sen yanlışın zaten cevap da A yaaani

   Sil
  4. Elementler atom numarasına (+ yük sayısına) göre periyodik sistemde sıralanır.
   Element atom numarası 6
   elektron dağılımı )2 )4

   Sil
  5. 30soru 10.soru gibiydi bana göre çok kolay'dı

   Sil
 2. bazı soruların cevapları yanlış mesela son soru cevabın A olması gerekiyor ama B demişler

  YanıtlaSil
 3. 30.soru cevabı doğru hata yok. Elektron sayılarına göre değil, proton sayılarına göre elementin yeri bulunur. Element karbon atomu ve 1 elektron vermiş

  YanıtlaSil
 4. 6. Soru yanlış arkadaşlar farkettinizmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. evet bu yüzden yorumlara geldim önerebileceğin başka site varmı

   Sil
 5. Çok güzel sorular...

  YanıtlaSil
 6. Güzel sorular gerçekten tebrik ederim

  YanıtlaSil
 7. 8-E buradaysanız yanıt verin

  YanıtlaSil
 8. 29.soru yanlış değil mi k nın atom 2 2 oluyor yani He o zaman soygaz olması lazım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. son katmanında 2 olan her zaman He olmaz.
   Be: )2)2 olur. ilk 18 elementin atom numarasını ve elektron dağılımını bilirsen iyi olur

   Sil
 9. 30. Soru için proton sayısı 6 dır ve ona göre yorumlanır verilen element iyonik haldedir 2P 4a grubundadır cvb B şıkkı olmalıdır.

  YanıtlaSil
 10. meraba sorular efsoooooooooo

  YanıtlaSil
 11. elinize sağlık

  YanıtlaSil