8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/21

8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Test

8.Sınıf Elementlerin Sınıflandırılması Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elementlerin Sınıflandırılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi bir element sınıfı değildir?

A) Metaller
B) Ametaller
C) Halojenler
D) Yarı metaller

Soru 2: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi metallere ait bir özelliktir?

A) Kırılgandır.
B) Mattır
C) Isı ve elektriği iyi iletmezler
D) Kendi aralarında bağ yapmazlarSoru 3: Aşağıdaki elementlerden hangisi yanlış sınıflandırılmıştır?

A) Alüminyum - Metal
B) Hidrojen - Metal
C) Azot -Ametal
D) Bor - Yarı metal


Soru 4: Aşağıdaki elementlerden hangisi doğada atom halinde bulunur ve bileşik yapmaz?

A) Azot
B) Neon
C) Silisyum
D) LityumSoru 5: Periyodik sistemin 1. grubunda bulunan elementlerden hangisi farklı sınıflandırılır?

A) Hidrojen
B) Lityum
C) Sodyum
D) BerilyumSoru 6: Aşağıda elektron dağılımı verilen elementlerden hangisi ametaldir?

A) 2) 1)
B) 2) 8) 2)
C) 2) 8) 7)
D) 2) 3)Soru 7: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Cl elementine ait olamaz?

A) Isı ve elektriği iletir.
B) Ametaldir
C) Mattır
D) Klor elementi ile bileşik oluşturabilir.


Soru 8: Ametal olan ve kovalent bağlı bileşikler meydana getirebilen bir element, periyodik sistemin hangi grubunda bulunabilir?

A) 2A
B) 8A
C) 3A
D) 1A


Soru 9: Aşağıda verilen özelliklerden hangisi soygazlara ait değildir?

A) Son katmanlarında 8 elektron vardır.
B) Kararlı yapıdadır.
C) Hepsi oda koşullarında gaz halindedir.
D) Isı ve elektriği iletmez.Soru 10: Aşağıda verilen elementlerden hangisi bileşik oluşturamaz?

A) Sodyum
B) Oksijen
C) Azot
D) Argon


Soru 11: Aşağıdaki elementlerden hangisi katyon olma eğilimindedir?

A) Oksijen
B) Alüminyum
C) Kükürt
D) NeonSoru 12: Aşağıda özellikleri verilen elementler hangi sınıfta yer alır?

                                   Z
A) Metal          Ametal        Soygaz
B) Ametal        Metal          Yarı metal
C) Metal           Ametal        Yarı metal
D) Metal           Yarı metal    Ametal


Soru 13: Aşağıdaki elementlerden hangisi yarı metal grubundadır?

A) X
B) T
C) Z
D) Y


Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi periyodik sistemde verilen element sınıfına ait bir özelliktir?

A) Periyodik sistemde en fazla bulunan element sınıfıdır.
B) Bu elementler kırılgandır.
C) Kendi aralarında bileşik oluşturabilir.
D) Oda koşullarında hepsi katı haldedir.


Soru 15: Aşağıdakilerden hangisi yarı metallere ait bir özelliktir?

A) Isı iletkeni olarak kullanılır.
B) Sayı olarak ametallerden fazladır.
C) Elektronik sanayisinde çokça kullanılır.
D) Hepsi parlak görünüme sahiptir.

Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

5 yorum: