Elementlerin Sınıflandırılması Çözümlü Sorular - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/01/03

Elementlerin Sınıflandırılması Çözümlü Sorular

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Elementlerin Sınıflandırılması" Konusu Çözümlü Sorular
Soru Sayısı: 20


Soru 1: Aşağıda elementlerin sınıflaması ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ametal - Tel ve levha haline getirilemezler.
B) Ametal - Isı ve elektriği iletmezler.
C) Metal - Elektron vermeye yatkındırlar.
D) Soy gaz - Kararsız yapıdadırlar.
Soru 2: Aşağıda verilen tabloda hangi elemente ait özelliklerden birinde hata yapılmıştır?
A) X
B) Y
C) Z
D) T


Soru 3: Aşağıdaki elementlerden hangisi ametaldir?

A) Berilyum
B) Karbon
C) Silisyum
D) Magnezyum


Soru 4: Aşağıdaki elementlerden hangisi metaldir?

A) Helyum
B) Lityum
C) Klor
D) Fosfor


Soru 5: Aşağıda kendini tanıtan elementlerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?

A) Oksijen: Gaz halinde olan bir ametalim
B) Alüminyum: Parlak görünüme sahip bir metalim.
C) Kükürt: Tel ve levha haline gelemeyen ametalim
D) Karbon: Sert ve işlenebilen bir metalim


Soru 6: Aşağıdaki özelliklerden hangisi ametallere ait bir özellik değildir?

A) Metallerle bileşik oluşturmama
B) Kendi aralarında bileşik oluşturma
C) Oda koşullarında katı - sıvı ve gaz hallerinde bulunma
D) Bileşik yaparken elektron ortaklaşması yapma


Soru 7: Na ve S elementleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Na metal, S ametaldir.
II. Na ve S kovalent bağlı bileşik yapabilir.
III. Na ve S aynı periyottadır.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 8: Nötr halde 16 elektronu bulunan bir element için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ametaldir.
B) 2 elektron alarak soy gazlara benzeyebilir.
C) 3. periyot, 6A gurubundadır.
D) Bileşiklerinde +2 değerlik alır.


Soru 9: Aşağıda elektron dizilişi verilen nötr X atomun ile ilgili olarak,


I. Metaldir.
II. Proton sayısı 13 tür.
III. Tel ve levha haline gelebilir.

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II ve III


Soru 10: Aşağıda elektron dizilişi verilen nötr X atomun ile ilgili olarak,


I. Ametaldir.
II. 7A grubunda bulunur
III. Isı ve elektrik akımını iyi iletir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 11: Periyodik sistemde ilk 18 element içerisinde kaç tane soy gaz vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Soru 12: X, Y ve Z elementleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

X: 2A grubu elementtir.
Y: 7A grubu elementtir.
Z: 8A grubu elementtir.

Bu elementlerden hangisi ya da hangileri oda koşullarında gaz halinde olabilir?

A) X ve Y
B) X ve Z
C) Y ve Z
D) X, Y ve Z


Soru 13: X elementi ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
  • Mat görünümlüdür.
  • Isı ve elektriği iletmez.
Bu bilgilere göre X elementi periyodik sistemde bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 2A
B) 5A
C) 6A
D) 7A


Soru 14: Proton sayısı 10 olan element için hangisi yanlıştır?

A) Soy gazdır.
B) Kararlı yapıdadır.
C) Saydamdır.
D) 3. Periyotta bulunur.


Soru 15: Elektron dağılımı )2 )8 )7 şeklide olan nötr bir atom için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Halojendir
B) Ametaldir
C) İyi bir ısı iletkenidir
D) 3. periyotta bulunur.


Soru 16: Aşağıdaki elementlerden hangisi farklı bir sınıfta yer alır?

A) Mg
B) Al
C) Ar
D) LiSoru 17: Periyodik sistemde 3.periyot 6A grubundan bulunan nötr bir element için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Soy gazdır.
B) Elektron sayısı 16 dır.
C) İşlenebilir ve şekil verilebilir.
D) Kararlı yapıdadır.
Soru 18: Periyodik sistemde metallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Atomik yapıdadır
B) Molekül yapıdadır
C) Kendi aralarında bileşik yapamaz.
D) Oda koşullarında cıva hariç katıdır.
Soru 19: Periyodik sistemde ametallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde olabilir.
B) Metallerle iyonik bağ oluşturur.
C) Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar.
D) Kendi aralarında bağ yapmazlarSoru 20: Aşağıdakilerden hangisi anyon veya katyon olamaz?

A) Azot
B) Oksijen
C) Helyum
D) AlüminyumDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder