Kimyasal Bağ Test Soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/21

Kimyasal Bağ Test Soruları

Kimyasal Bağ Test Soruları 

Fen Bilimleri Dersi "Kimyasal Bağ" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Ametal atomları arasında meydana gelen kimyasal bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovalent bağ
B) İyonik bağ
C) Metal bağ
D) Bağ yapmazSoru 2: Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlıdır?

A) CO2
B) NaCl
C) H2O
D) SO3
Soru 3: Elektron dağılımı X: 2) 8) 2) olan element ile elektron dağılımı Y: 2) 7) olan element arasında oluşacak bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İyonik bağ yapar
B) Molekül yapısı yoktur.
C) Sulu çözeltisi elektriği iletir.
D) Bileşiğin formülü X2Y dir.


Soru 4: Kovalent bağ ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Metal ve ametal atomları arasında meydana gelir.
B) Atomlar arasında elektron alışverişi ile gerçekleşir.
C) Kovalent bağlı bileşikler molekül yapıdadır.
D) Katyon ve anyon iyonları oluşur.Soru 5: Aşağıdaki elementlerden hangisi kovalent bağlı bileşik oluşturabilir?

A) Na - Cl
B) H - F
C) Ar - Mg
D) Al - O
Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi iyonik bağlı bileşik oluşturabilir?

A) N - O
B) Be - Mg
C) He - H
D) Li - ClSoru 7: Proton sayısı 1, 7, 9, 12, 18 olan elementlerden hangi ikisi kimyasal bağ yapmaz?

A) 1 ve 7
B) 9 ve 12
C) 7 ve 18
D) 7 ve 9


Soru 8: Aşağıda bileşiklerin bağ türleri verilmiştir.

- XY2  iyonik bağ
- YT   kovalent bağ
- ZT2  iyonik bağ

Bu elementler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) X metaldir.
B) Y ametaldir
C) T ametaldir
D) Z ametaldirSoru 9: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Farklı tür metal atomları bileşik oluşturmaz.
B) Bir bileşik içerisinde iyonik ve kovalent bağ aynı anda oluşmaz.
C) Aynı element atomları kovalent bağ yapamaz.
D) Aynı element atomları iyonik bağ yapabilir.
Soru 10: Aşağıdaki verilen maddelerin bağ türlerinden hangisi yanlıştır?

A) H2SO4 - Kovalent bağ
B) AlCl3 - İyonik bağ
C) C6H12O6 - Kovalent bağ
D) MgSO4 - İyonik bağ

Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder