8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/03/22

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test Soruları ve Cevapları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kimyasal Tepkimeler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimelerden madde korunur.
B) Kimyasal tepkimeye girenler sol tarafa yazılır.
C) Kimyasal tepkime de ürünler sağ tarafa yazılır.
D) Kimyasal tepkimelerde molekül sayıları eşittir.


Soru 2: Yanma tepkimeleri hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yanma tepkimelerinde girenler kısmında mutlaka oksijen gazı olmalıdır.
B) Yanma tepkimelerinde CO2 gazı mutlaka oluşur.
C) Yanma tepkimelerinde mutlaka alev oluşur.
D) Yanma tepkimelerinin hepsi çok hızlı gerçekleşir.


Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi bir yanma tepkimesidir?

A) Fe+ S → FeS
B) CH4 + O2 → CO2 + H2O
C) CaCO3 → CaO + CO2
D) NaOH + HCl → NaCl + H2OSoru 4: Aşağıdaki olaylardan hangisi yavaş yanmadır?

A) Kömürün yanması
B) Metan gazının yanması
C) Demirin paslanması
D) Hidrojen gazının oksijenle birleşerek su oluşturması


Soru 5: Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesidir?

A) CaCO3 → CaO + CO2
B) KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
C) Mg + O2 → MgO
D) O2 + H→ H2OSoru 6: 2 H+ O2  → 2 H2O tepkimesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yanma tepkimesidir.
B) Girenler ve ürünün toplam kütleleri eşittir.
C) Tepkimede bağ kırılması ve bağ oluşumu vardır.
D) Tepkimede atom sayısı azalmıştırSoru 7: 2 gram hidrojen bir miktar oksijen gazı ile tepkimeye girerek 18 gram su oluşmuştur.
Tepkimede kullanılan oksijen gazı kaç gramdır?

A) 20 g
B) 14 g
C) 16 g
D) 9 gSoru 8: Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal tepkimenin oluşumunun göstergesi değildir?

A) Hal değişimi
B) Işık yayılması
C) Çökelti oluşumu
D) Gaz çıkışı
Soru 9: Aşağıdaki olayların hangisi kimyasal tepkime ile gerçekleşir?

A) Şekerin suda çözünmesi
B) Suyun kaynaması
C) Naftalinin süblimleşmesi
D) Tuzun oluşması
Soru 10: A + B → C + D kimyasal tepkimesi için hangisi yanlıştır?

A) A maddesinin kütlesi zamanla azalır.
B) D maddesinin kütlesi zamanla artar.
C) A ve B kütleleri toplamı, C ve D nin kütlesi toplamına eşittir.
D) Tepkime sırasında atom cinsleri değişmiştir.

1 yorum: