8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/03/22

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kimyasal Tepkimeler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 21

Soru 1: Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimelerden madde korunur.
B) Kimyasal tepkimeye girenler sol tarafa yazılır.
C) Kimyasal tepkime de ürünler sağ tarafa yazılır.
D) Kimyasal tepkimelerde molekül sayıları eşittir.Soru 2: 2 gram hidrojen bir miktar oksijen gazı ile tepkimeye girerek 18 gram su oluşmuştur.
Tepkimede kullanılan oksijen gazı kaç gramdır?

A) 20 g
B) 14 g
C) 16 g
D) 9 gSoru 3: Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal tepkimenin oluşumunun göstergesi değildir?

A) Hal değişimi
B) Işık yayılması
C) Çökelti oluşumu
D) Gaz çıkışı
Soru 4: Aşağıdaki olayların hangisi kimyasal tepkime ile gerçekleşir?

A) Şekerin suda çözünmesi
B) Suyun kaynaması
C) Naftalinin süblimleşmesi
D) Tuzun oluşması
Soru 5: A + B → C + D kimyasal tepkimesi için hangisi yanlıştır?

A) A maddesinin kütlesi zamanla azalır.
B) D maddesinin kütlesi zamanla artar.
C) A ve B kütleleri toplamı, C ve D nin kütlesi toplamına eşittir.
D) Tepkime sırasında atom cinsleri değişmiştir.Soru 6: Aşağıdaki kimyasal tepkimede a sayısı nedir?

A) 4,2
B) 3,8
C) 0,8
D) 0,4Soru 7: Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez?

A) Maddenin hali
B) Atomun kimliği
C) Molekül sayısı
D) Toplam hacim
Soru 8: Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisinde tek çeşit bileşik meydana gelmiştir?

A) ★ + ■ → ▲
B) ▲ → ♥ + ★
C) ❀ + ♥ → ▲ + ★
D) ■ + ● → ♥ + ▲


Soru 9: Kimyasal tepkimeler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kimliği değişir.
B) Kimyasal tepkimeye giren atomların arasındaki bağlar kopar.
C) Ürünlerin toplam kütlesi girenlerin toplam kütlesine eşittir.
D) Ürünler bileşik olmak zorundadır.Soru 10: Aşağıda verilen kimyasal tepkimede hangi grafikler doğrudur?


A) I. ve IV.
B) II ve III.
C) I. ve II.
D) II. ve IV.Soru 11: Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal bir tepkime değildir?

A) Kömürün yanması
B) Su içerisinde oksijenin çözünmesi
C) Demirin paslanması
D) Hidrojen gazının oksijenle birleşerek su oluşturmasıSoru 12: Aşağıda yanma olayı hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yanma tepkimesi maddenin kimliğini değiştirir.
B) Yanma olayı sadece fiziksel bir değişimdir.
C) Yanma sırasında mutlaka alev görülür.
D) Yanan maddeler eski haline dönüştürülebilir.


Soru 13: Kimyasal tepkimeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkime canlıların yaşamı için gereklidir.
B) Kimyasal tepkimede atomlar arası bağlar yeniden düzenlenir.
C) Kimyasal tepkimeye giren maddeler birbiri ile her oranda birleşebilir.
D) Kimyasal tepkimede bir madde vardan yok olmaz.Soru 14: Demir çivi nemli ortamda kaldığında kısa sürede paslanır. Demir çivinin paslanması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Demir çivi sadece su ile paslanabilir.
B) Çivinin paslanması, çivinin yapısını değiştirmez.
C) Paslanmış demir çivinin kütlesi paslanmadan öncekine göre artmıştır.
D) Çivinin paslanması fiziksel bir değişimdir.Soru 15: A + B → C kimyasal tepkimesi için aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. C bir bileşiktir.
II. A ve B kesinlikle bir elementtir.
III. C maddesinin içerisinde A ve B'nin atomları bulunur.

A) Yalnız I.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. ve II.Soru 16: Aşağıda grafiği verilen kimyasal tepkime ile ilgili olarak hangi bilgi kesinlikle doğrudur?

I. A ve B tepkimeye girenlerdir.
II. a + b = c'dir.
III. C maddesinin hacmi, A ve B maddesinin toplam hacmine eşittir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve IIISoru 17: Kimyasal tepkimelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
I. Yanma olayını kimyasal tepkime olarak yazabiliriz.
II. Bileşikler kimyasal tepkimelerle oluşur.
III. Kimyasal tepkimeler denklemler şeklinde  gösterilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve IIISoru 18: Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kimyasal tepkime denklemine bakarak kimyasal tepkimenin hızı belirlenebilir.
B) Kimyasal tepkimede meydana gelen maddenin miktarı zamanla artar.
C) Vücudumuzda enerji elde etmek için kimyasal tepkimeler gerçekleşir.
D) Kimyasal tepkimede maddeler sembol ve formüllerle gösterilir.
Soru 19: Aşağıdaki grafikte verilen kimyasal tepkimenin denklemi nedir?

A) A + B → C + D
B) D+ B + C → A
C) D + B → C + A
D) D + A + B → C
Soru 20: Aşağıda hazırlanan deney düzeneğinde yanma olayı süresince kütlede herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir.
Bu deneyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kimyasal tepkimelerde az da olmasa madde yok olabilir.
B) Yanan mumun kütlesinde herhangi bir değişme olmaz.
C) Mumun yanmadan önce erimesi kimyasal bir değişmedir.
D) Bu deney kimyasal tepkimede kütlenin korunduğunu ispatlar.Soru 21: 56 gram demir ile bir miktar kükürt kimyasal tepkimeye giriyor ve 88 gram bileşik meydana geliyor. Bu tepkime için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Tepkimede atom sayısı azalmış olabilir.
B) Tepkime sonucu oluşan bileşik demirin özelliğini gösterir.
C) Bileşik içerisinde demir ve kükürt atomları bulunur.
D) Tepkimede kullanılan kükürt miktarı 22 gramdır.

Bu testi  <--------  indir -------->


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

7 yorum: