5.Sınıf Basit Elektrik Devresi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

5.Sınıf Basit Elektrik Devresi Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Test 

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklığını Etkileyen Değişkenler" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 27

Soru 1: Basit elektrik devresinde aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmaz?

A) Pil
B) Kablo
C) Ampul
D) Sigorta


Soru 2: Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin görevi yanlıştır?

A) Pil elektrik enerjisi üretir.
B) Bağlantı kablosu elektrik enerjinin geçişini engeller.
C) Ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
D) Anahtar elektrik enerjisinin geçişini kontrol eder.


Soru 3: Aşağıda basit elektrik devrelerindeki pil ve ampul sayıları verilmiştir.
Hangisinde ampul daha parlak ışık verir?

A) 2 pil, 2 ampul
B) 1 pil, 1 ampul
C) 2 pil, 1 ampul
D) 3 pil, 3 ampul


Soru 4: Basit elektrik devresinde pil sayısına bağlı olarak ampul parlaklığı nasıl değişeceği araştırılmak istenmektedir. Buna göre aşağıdaki değişkenlerden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Ampul parlaklığı sabit tutulan değişken
B) Ampul sayısı sabit tutulan değişken
C) Pil sayısı bağımsız değişken
D) Kablo sabit tutulan değişken


Soru 5: Basit elektrik devresinde ampul parlaklığını artırmak için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır?

I. Pil sayısı artırılmalıdır.
II. Ampul sayısı artırılmalıdır.
III. Ampul sayısı azaltılmalıdır.

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II ve III.
D) I., II. ve III.


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde sembolle gösterilmez?

A) Pil
B) Anahtar
C) Duy
D) Ampul


Soru 7: Aşağıdaki devre elemanlarından hangisinin + ve - kutbu vardır?

A) Ampul
B) Anahtar
C) Duy
D) Pil


Soru 8: Bir elektrik devresinde ampulün yerleştirildiği yere ................. denir.
Devre elemanlarını birbirine bağlayan ..................dur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Duy, bağlantı kablosu
B) Pil yatağı, duy
C) Duy, pil yatağı
D) Bağlantı kablosu, duy


Soru 9: Basit elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Basit elektrik devresinde ampul sayısının artması, ampul parlaklığını azaltır.
B) Basit elektrik devredeki pil sayısının artırmak ampul parlaklığını artırır.
C) Basit elektrik devresinde anahtarın olması ampulün parlaklığını etkilemez.
D) Basit elektrik devresinde ampul sayısı artarken, pil sayısının azalması ampul parlaklığını değiştirmez.


Soru 10: Basit elektrik devresinde pil sayısının ampulün parlaklığına etkisi araştırılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisinin sabit tutulması gerekmektedir?

A) Pil sayısı
B) Ampul sayısı
C) Ampul parlaklığı
D) Pil yatağı sayısı


Soru 11: Bir elektrik devresinde pil sayısının artması ampulün parlaklığını nasıl değiştirir?

A) Artırır
B) Azaltır
C) Değiştirmez
D) Önce artırır, sonra azaltır


Soru 12: Basit elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangileri ampulün parlaklığını değiştirir?

A) Pil, pil yatağı
B) Pil, duy
C) Ampul, pil
D) Ampul, duy


Soru 13: Bir elektrik devresinde ampul sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bağımlı değişken olur?

A) Ampul sayısı
B) Ampul parlaklığı
C) Pil sayısı
D) Kablo uzunluğu


Soru 14: Aşağıda verilen devre elemanlarından hangisi ampulün parlaklığını değiştirmez?

A) Pil sayısının artması
B) Ampul sayısının artması
C) Anahtar sayısının artması
D) Pil sayısının azalması


Soru 15: Aşağıda özdeş pil ve ampullerle kurulmuş basit elektrik devreleri vardır.

Anahtar kapatıldığında bu ampullerden hangisi en parlak ışık verir?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 16: Aşağıda verilen elektrik devresinde ampul ışık vermemektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi ampulün ışık vermeme sebebi değildir?

A) Piller ters bağlanmış
B) Anahtar açık bırakılmış
C) Kabloda kopukluk var
D) Ampul duya bağlanmamış


Soru 17: Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisi kullanılırsa pil sayısının ampul parlaklığına etkisi araştırılabilir?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) II. ve III.


Soru 18: Aşağıda verilen elektrik devrelerinde piller ve ampuller özdeştir.
Anahtarlar kapatıldığında devredeki ampullerin parlaklıklarını büyükten küçüğe sıralayınız?

A) I > II > III
B) II > I > III
C) III > II > I
D) II > III > I


Soru 19: Aşağıda verilenlerden hangisi bir değişken değildir?

A) Bağımsız değişken
B) Kontrol edilen değişken
C) Kontrolsüz değişken
D) Bağımlı değişken


Soru 20: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ampul parlaklığı ampulden geçen enerjiye bağlıdır.
B) Devrede pil sayısının artması devreye verilen enerjinin artmasını sağlar.
C) Anahtar elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlar.
D) Ampul sayısının artması ampul üzerinden geçen enerjiyi artırır.


Soru 21: Basit elektrik devresinde ampulün parlaklığı pil ve ampul sayısına göre değişmektedir.
Can yaptığı basit elektrik devrelerine K, L, M ve N isimlerini vermiş, kullandığı pil ve ampul sayılarını aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Tabloya göre Can'ın yaptığı basit elektrik devrelerinden hangisinde ampul en parlak ışık verir?
(Kullanılan pil ve ampuller özdeştir)

A) K
B) L
C) M
D) N


Soru 22: Ali öğretmen basit elektrik devrelerini anlatmış ve konu hakkında soru çözümüne geçmiştir.
Ali öğretmen öğrencilerine 2 pil, 2 ampul ve 1 anahtardan oluşan devreyi çizmelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerin çizdikleri elektrik devrelerinden hangisi yanlış çizilmiştir?
A) Enes
B) Erdi
C) Esin
D) Ensar


Soru 23: Evde odanın aydınlanmasında kullanılan ampuller basit elektrik devresine benzetilebilir.
Odamızın aydınlanmasını için açılan düğme, basit elektrik devresinde hangi devre elemanıdır?

A) Anahtar
B) Pil
C) Ampul
D) Bağlantı kablosu


Soru 24: Aşağıdaki tabloda basit elektrik devresinde gerçekleştirilen bazı olaylar verilmiştir.
Bu verilen olaylara göre ampulün parlaklığı kesin azalır?


A)  ■
B)  ●, ■
C)  ▲, ■
D)  ●, ■, ▲


Soru 25: Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını kesinlikle azaltır?

A) Hem pil hem de ampul sayısını azaltmak.
B) Pil sayısını artırmak.
C) Devredeki ampul sayısını azaltmak.
D) Devredeki ampul sayısını artırmak.


Soru 26: Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken nedir?

A) Bağımlı değişken
B) Sabit değişken
C) Kontrol edilen değişken
D) Değişken


Soru 27: Kontrollü deneyde kaç bağımsız değişken vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Diğer Konular

Bu Sayfayı Yazdır

2 yorum:

  1. Çok güzel
    Bir test
    Kesinlikle deneyin��‍����‍��

    YanıtlaSil