5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/04/27

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları Test

5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "5.Sınıf Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları " Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 14

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarının sembollerle gösteriminin sağladığı faydalardan birisi değildir?

A) Dünyanın her yerinde devre elemanları aynı sembolle gösterilir.
B) Devre elemanlarının resimlerini çizmek zaman alıcıdır.
C) Oluşturulan devre şemaları kolaylıkla anlaşılabilir.
D) Devre elemanları sembollerini çizmek zordur.

Soru 2: Bir elektrik devresinin çalışıp çalışmayacağını aşağıdakilerden hangisine bakarak anlayabiliriz?

A) Devre elemanlarının sembollerine
B) Devre şemasına
C) Devre elemanlarının resimlerine
D) Devrede anahtarın bulunmasına
Soru 3: Basit elektrik devresinde kullanılan aşağıdakilerden hangisinin sembolü yoktur?

A) Pil
B) Batarya
C) Pil yatağı
D) Ampul
Soru 4: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün elektrikli araçların devre şeması vardır.
B) Devre şemaları elektrikli aracın çalışıp çalışmayacağını gösterir.
C) Devre şemalarında bütün devre elemanları gösterilir.
D) Elektrik devre elemanları bütün ülkelerde aynı şekilde gösterilir.
Soru 5: Aşağıdaki elektrikli cihazların hangisinde anahtar bulunmaz?

A) Televizyon
B) El feneri
C) Bilgisayar
D) Şarj aleti
Soru 6: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Anahtarın yerinin değiştirilmesi ampulün parlaklığını etkilemez.
B) Ampulün + ve - kutbu pilin + ve - kutbuna doğru bağlanmalıdır.
C) Bir elektrik devresinin sembolik gösterimi bağlantı hatalarını engelleyecektir.
D) Pil içerisindeki kimyasal enerji biterse pil elektrik üretemez.
Soru 7: Aşağıdakilerden hangisi bir devrenin çalışmasına engel olmaz?

A) Anahtarın kapalı olması
B) Ampulün patlaması
C) Bağlantı kablosunun tam temas etmemesi
D) Pilin bitmesi
Soru 8: Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi ampulün ışık vermesi için enerji üretir?

A) Ampul
B) Anahtar
C) İletken kablo
D) Pil
Soru 9: Elektrik devresinin açılıp kapanmasını sağlayan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pil
B) Anahtar
C) Bağlantı kablosu
D) Duy

Soru 10: Aşağıdaki elektrikli araçların çalışması için elektrik enerjisine ihtiyaç vardır.
Hangi elektrikli araç pil ile çalışır?

A) Duvar saati
B) Buzdolabı
C) Çamaşır makinesi
D) Ütü

Soru 11: Aşağıdaki elektrik devresinde bulunan pil ve anahtar sayısı nedir?

A) 2 pil, 2 anahtar
B) 1 pil, 2 anahtar
C) 2 pil, 1 anahtar
D) 1 pil, 1 anahtar

Soru 12: Devre şeması oluşturmak için devre ................ kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi yazılmalıdır?

A) Elemanları
B) Resimleri
C) Şekilleri
D) KablosuSoru 13: Aşağıda resmi verilen devrenin devre şeması hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 14: Piller hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Piller belirli bir kurala göre bağlanır.
B) Basit elektrik devresinde pilden başka enerji verebilecek eleman yoktur.
C) Piller devre elemanlarının çalışması için gerekli enerjiyi sağlar.
D) Seri bağlı pillere batarya denir.
1 yorum: