6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Güneş ve Ay Tutulmaları Test

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Güneş ve Ay Tutulmaları" Konusu Test soruları ve Cevapları
Soru sayısı: 25Soru 1: Ay tutulması Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

A) Dolunay
B) Yeni ay
C) İlk dördün
D) Son dördün


Soru 2: Ay tutulması sırasında Ay, Güneş ve Dünya hangi şekilde sıralanır?

A) Ay, Güneş, Dünya
B) Dünya, Güneş, Ay
C) Güneş, Dünya, Ay
D) Güneş, Ay, Dünya


Soru 3: Aşağıdaki olaylardan hangisinde Ay tutulması gözlenir?

A) Ay'ın gölgesinin Dünya'ya düşmesi sırasında
B) Güneş'in gölgesinin Dünya'ya düşmesi sırasında
C) Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girmesi sırasında
D) Dünya'nın gölgesinin Ay'a düşmesi sırasında


Soru 4: Güneş ve Ay tutulması olayı ışığın hangi özelliğinden kaynaklanır?

A) Işığın eğri şekilde yayılması
B) Işığın doğru şekilde yayılması
C) Işığın dalgalar şekilde yayılması
D) Işığın uzayda yayılmaması


Soru 5: Tam Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

A) Gündüz vakti Güneş görülmez olur.
B) Gökyüzünde yıldızlar görülmeye başlar.
C) Hava soğur.
D) Depremler oluşur.


Soru 6: Güneş tutulması hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Güneş tutulması Güneş hakkında bilgi edinmemizi sağlar.
B) Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği belli olmaz.
C) Güneş tutulması dünyanın her tarafından aynı anda görülemez.
D) Güneş tutulmasına çıplak gözle bakmak tehlikelidir.


Soru 7: Güneş tutulması, Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

A) Yeni ay
B) İlk dördün
C) Son dördün
D) Dolunay


Soru 8: Güneş tutulmasının Dünya üzerinde sadece küçük bir alanda görülmesinin sebebi nedir?

A) Ay'ın çok büyük olması
B) Güneş'in Dünya'dan çok uzakta olması
C) Ay'ın küçük olması
D) Ay'ın Dünya etrafında dolanması


Soru 9: Güneş, Dünya ve Ay'ın dönme eksenleri düzgün değildir. Bu nedenle her yeni ay evresinde güneş tutulması gözlemlenmez. Eğer Ay'ın Dünya etrafındaki dönme ekseni düzgün olsaydı bir yıl içerisinde kaç defa güneş tutulması gerçekleşirdi.

A) 2
B) 5
C) 10
D) 12


Soru 10: Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş ve Dünya hangi şekilde sıralanır?

A) Güneş, Ay, Dünya
B) Dünya, Güneş, Ay
C) Güneş, Dünya, Ay
D) Ay, Güneş, Dünya


Soru 11: Bilim insanları 2019 yılında 3 Güneş, 2 Ay  5 Ocak kısmi güneş tutulması gerçekleşeceğini, 21 Ocak Tam Ay Tutulması, 16 Temmuz Kısmi Ay Tutulmasının Türkiye'den gözlenebileceğini söylüyorlar. Bilim insanlarının bu bilgileri nasıl elde etmektedirler.

A) Ay tutulmasının tarihinin hep aynı olmasından bilinir
B) Astronotların uzayda yaptıkları çalışmalar sonucu bilinir.
C) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı bilinir.
D) Teleskopla yapılan gözlemler ve matematiksel hesaplamalar sonucu bilinir.


Soru 12: Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı sıradadır. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşmektedir. Aristo gökyüzünü gözlemlediğinde Dünya'nın Ay üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görmüştür.
Aristo'nun gözlemleri aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasını
B) Dünya'nın döndüğünü
C) Dünya'nın yuvarlak olduğunu
D) Ay'ın yuvarlak olduğunu


Soru 13: Aycan arkadaşı Güner ile telefonda konuşmaktadır. Aycan bulunduğu yerde gökyüzündeki Güneş'in bir anda kaybolduğunu Güneş tutulmasının başladığını anlatmaktadır. Güner ise kendi şehirlerinde Güneş'i gökyüzünde görebildiğini söylemiştir.
Aycan ve Güner Dünya üzerinde hangi bölgelerde yaşıyor olabilir?

   Güner   Aycan
A) II            IV
B) IV           I
C) I             IV
D) III           II


Soru 14: Ay tutulması hakkında verilen bilgilerden hangisi hatalıdır?

A) Güneş ışınlarının tamamı Dünya tarafından geçişi engellenir.
B) Dünya opak madde özellik gösterir.
C) Ay tutulmasını gözlemleyebilmek için gece olmasını beklemek gerekir.
D) Ay tutulması belirli sürelerde gerçekleşen olaydır.


Soru 15: Aydan öğretmen öğrencilerine tutulmalar konusunu anlatırken el feneri, pinpon topu ve futbol topu ile aşağıdaki modeli oluşturuyor.

Aydan öğretmenin oluşturduğu modelle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) El feneri Güneş'i temsil eder.
B) Güneş tutulması modeli oluşturulmuştur.
C) Bu tutulma önceden bilinen tarihlerde gerçekleşir.
D) Bu tutulma Dünya'dan gece gözlemlenir.


Soru 16: Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir? 

A) Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır.
B) Gözlemlemek için aynı araçlar kullanılır.
C) Gözlem yapılan süre aynıdır.
D) Gözlem yapılan alanların genişliği aynıdır.


Soru 17: Güneş ve Ay tutulmaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi ortaktır?

A) Tutulmalar sırasında Ay aynı evrededir.
B) Yıl içerisinde gerçekleşen tutulma sayıları eşittir. 
C) Tutulmalar birer gölge olayıdır.
D) Tutulma süreleri birbirine eşittir.


Soru 18: Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere sırası ile hangi kelimeler yazılmalıdır?
  • Güneş tutulması sırasında Ay .................. evresindedir.
  • Ay tutulması sırasında Ay .................... evresindedir.
  • ............... tutulması gerçekleşirken Dünya, Ay ile Güneş arasındadır.

A) Yeni ay, dolunay, Güneş
B) Yeni ay, dolunay, Ay
C) Dolunay, yeni ay, Ay
D) Dolunay, yeni ay, Güneş


Soru 19: Ay, Dünya etrafındaki dolanma hareketini yaklaşık 29 günde tamamlar. Bu süre içerisinde Ay'ın bir kez dolunay evresi, bir kez de yeni ay evresi gerçekleşir. Fakat her Yeni ay ve dolunay evrelerinde tutulma olayı gerçekleşmez. Bunun sebebini aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi  açıklar?

A) Ay'ın tutulmalar sırasında Güneş ve Dünya ile aynı hizada olmaması.
B) Tutulmaların Dünya'nın her yerinden görülmemesi.
C) Tutulma sürelerinin farklı olması
D) Ay'ın gölgesinin küçük olması


Soru 20: Güneş tutulması sırasında aşağıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?

I. Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.
II. Tutulmanın olduğu bölgede hava kararır.
III. Tutulma görülen yerler sürekli değişir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 21: Aşağıdaki şekilde Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi verilmiştir.

Ay kaç numaralı konumlardayken tutulma olayı gerçekleşmez?

A) 2 ve 4
B) 1 ve 3
C) 1 ve 2
D) 3 ve 4


Soru 22: Aşağıdaki şekillerde Güneş ve Ay tutulmalarının nasıl gerçekleştiği gösterilmiştir.


I ve II şekline göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I olayı gece gerçekleşir.
B) II olayı Dünya'nın bir tamamında görülmez.
C) I olayına çıplak gözle bakılmamalıdır.
D) II olayı her ay gözlemlenmez.


Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi Ay tutulmasına ait bir özelliktir?

A) Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşer.
B) Gündüz görülür.
C) Her ay gerçekleşir.
D) Gece gerçekleşir.


Soru 24: Aşağıdakilerden hangisi Güneş tutulmasına ait bir özelliktir?

A) Gündüz gerçekleşir.
B) Çıplak gözle izlenebilir.
C) Geniş alanda gözlenir.
D) Uzun süre gerçekleşir


Soru 25: Güneş tutulması sırasında Güneş'e çıplak gözle bakmak gözümüze zarar verir. Güneş tutulması hangi gözlükle izlenebilir?

A) Sinema gözlüğü
B) Güneş gözlüğü
C) Filtreli gözlük
D) Numaralı gözlükDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

9 yorum: