5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Yıkıcı Doğa Olayları Test

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yıkıcı Doğa Olayları" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 34


Soru 1: Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından sebep olur.
B) Can ve mal kaybına neden olur.
C) Aniden gerçekleşir.
D) Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez.


Soru 2: Aşağıda verilenlerden hangisi yıkıcı doğa olayı değildir?

A) Deprem
B) Kasırga
C) Meltem
D) Sel


Soru 3: Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir.
B) Aniden gerçekleşir.
C) Dünya'nın iç kısmının sıcak olduğunu gösterir.
D) Yanardağların hepsi aktiftir.


Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi volkan patlamalarının verdiği zararlardan biri değildir?

A) Volkanlardan çıkan lavlar insanlara zarar verir.
B) Volkan patlaması sırasında depremler oluşur.
C) Volkan patlamaları zehirli gazlar da oluşturur.
D) Volkanlar toprağın verimini artırır.


Soru 5: Aşağıda verilen tanımlardan hangisi seçeneklerde bulunmamaktadır?
  • Levhaların yanal hareketleri sonucu oluşur.
  • Toprağın ani şekilde kayması sonucu oluşur.
  • Toprağın su altında kalmasıdır.
A) Deprem
B) Kasırga
C) Sel
D) Heyelan


Soru 6: Volkanik patlamalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yer kabuğunun altındaki magmanın yeryüzüne çıkması ile oluşur.
B) Ülkemizde aktif volkan bulunmamaktadır.
C) Volkan patlaması sırasında sığınaklara saklanılmalıdır.
D) Volkan patlaması can ve mal kaybına neden olur.


Soru 7: Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır.
B) Yerleşim yerleri heyelan bölgelerine kurulmamalıdır.
C) Heyelan olabilecek yollara istinat duvarı yapılmalıdır.
D) Heyelan tatbikatı yapılmalıdır.


Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?

A) Arazinin eğimli olması
B) Aşırı yağış alma
C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
D) Rüzgârların fazla esmesi


Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi kasırganın özelliklerinden birisi değildir?

A) Ülkemizde sık sık görülür.
B) Can ve mal kaybına neden olur.
C) Dönerek hareket eder.
D) Hızı saatte 120 km'nin üstündedir.


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

A) Düdük
B) Tablet
C) İlk yardım malzemeleri
D) Pilli radyo


Soru 11: Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?

A) Rafları duvara sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Pencere ve kapılardan uzak durmak
D) Aile afet planı oluşturmak


Soru 12: Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından kontrol edilemez.
B) En fazla görülen yıkıcı doğa olayı volkan patlamalarıdır.
C) Birçok kişinin ölümüne neden olur.
D) Aniden gerçekleşir.


Soru 13: Depremle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde deprem nadiren görülür.
B) Depremden korunmak için yerleşim yerleri fay hatları üzerine kurulmamalıdır.
C) Deprem öncesinde deprem çantası oluşturulmalıdır.
D) Depremin oluşma tarihi verilemez.


Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A) Tayfun
B) Yanardağ patlaması
C) Fırtına
D) Zelzele


Soru 15: Kasırgalar genellikle dünyanın hangi bölgelerinde görülür?

A) Çölde
B) Gölde
C) Okyanusta
D) Kutupta


Soru 16: Aşağıdaki rüzgârlardan hangisinin hızı 120 km/h den fazladır?

A) Yel
B) Meltem
C) Fırtına
D) Kasırga


Soru 17: Aşağıdakilerden hangisi sel felaketinde alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

A) Dere yataklarına yerleşim yapılmalıdır.
B) Dere  yatakları genişletilmelidir.
C) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
D) Barajlar kurulmalıdır.


Soru 18: Ülkemizde en fazla heyelan görülen bölge hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi
B) Akdeniz bölgesi
C) İç Anadolu bölgesi
D) Marmara bölgesi


Soru 19: Depremin meydana geldiği, yer kabuğundaki kırıklara ne denir?

A) Deprem bölgesi
B) Fay
C) Levha
D) Deprem üssü


Soru 20: Deprem sırasında sınıfta bulunuyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A) Koridora çıkmalıyız.
B) Pencereden atlamalıyız.
C) Yere yatmalıyız.
D) Çök kapan tutun pozisyonu almalıyız.


Soru 21: Deprem konusunda ödev hazırlayan Arda, ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunu, birçok yerleşim yerinin fay hatları üzerinde bulunduğunu, oluşan depremlerin tarih boyunca insanlarımızın ölmesine  neden olduğunu öğrenmiştir.
Deprem Haritası
Arda ülkemizin deprem gerçeği ile ilgili olarak aşağıda verilen çalışmalardan hangisinin yapılmasının fayda vermeyeceğini düşünmüştür?

A) Yerleşim bölgelerinde deprem hakkında bilgilendirme çalışması yapılmalıdır.
B) Binaların depreme karşı dayanıklı yapılması sağlanmalıdır.
C) Yerleşim yerlerinin deprem bölgelerinden uzağa taşınması sağlanmalıdır.
D) Deprem sonrasında insanların toplanabileceği acil toplanma alanları oluşturulmalıdır.


Soru 22: Dünya'nın iç katmanlarında bulunan erimiş kayalar yeryüzüne çıkması sonucu yanardağlar oluşur. Dünya üzerinde aktif yanardağlar bulunmaktadır. Bu yanardağların etrafa saçtıkları lav ve küller insanlara zarar veren yıkıcı doğa olayıdır. Yanardağların ne zaman patlayacağı belli olmamakla beraber, patlamadan önce yer sarsıntıları meydana gelmektedir. Ülkemizde Ağrı dağı, Erciyes dağı, Hasan dağı sönmüş yanardağlardan birkaçıdır. Bu yanardağlar çok uzun zaman önce aktifti, şuan aktif yanardağ bulunmamaktadır.


Yukarıda verilen bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Yanardağlar söndükleri için tekrar aktif olarak lav püskürtemez.
B) Ülkemizde aktif yanardağ bulunmamaktadır.
C) Yanardağlar insanlara ve çevreye zarar verir.
D) Yanardağların patlaması engellenemez.


Soru 23: Yer kabuğunda meydana gelen sarsıntılara deprem denir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların kırılması sonucu depremler oluşur, bunun yanında volkanik patlamalar mağara çöküntüleri de depreme neden olabilir.
Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Bir doğa olayı başka bir doğa olayının oluşumunu etkilemez.
B) Depremler sadece fay kırıklarından oluşur.
C) Yer kabuğunda oluşan bütün sarsıntılar depremdir.
D) Volkanik patlamaların meydana getirdiği depremler zararsızdır.


Soru 24: Yıkıcı doğa hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Alınan tedbirlerle can kaybı azaltılabilir.
B) Doğada aniden meydana gelir.
C) Ne zaman olacağı tam olarak bilinemez.
D) Önlemlerin artırılması ile tamamen önlenebilir.


Soru 25: Yıkıcı doğa olaylarından olan selden korunmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

I. Ormanlık alanlar artırılmalıdır.
II. Yerleşim alanları dere yataklarına yapılmalıdır.
III. Dere yatakları ıslah edilmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 26: Volkanik patlamalar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aktif yanardağların yakınına yerleşim yeri kurulmamalıdır.
B) Aktif olamayan yanardağlar da her an aktif olabilir.
C) Hangi yanardağın ne zaman patlayacağını bilemeyiz.
D)Yanardağ patlaması sırasında sadece lavlar canlılara zarar verir.


Soru 27: Aşağıda insan yaşamına zarar veren olaylardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kasırga
B) Trafik kazası
C) Elektrik çarpması
D) Doğal gaz patlaması


Soru 28: Depremin vereceği zararı en aza indirmek için, deprem öncesi yapılması gereken çalışmalar vardır. Aşağıdakilerden hangileri depremden önce yapılmalıdır?

I. Devrilebilecek dolaplar duvara sabitlenmelidir.
II. Deprem çantası hazırlamalıdır.
III. Deprem sırasında kapatabilmek için doğal gaz vanasının yerini öğrenmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 29: Heyelandan korunmak için aşağıda verilenlerden önlemlerden hangileri alınmalıdır?

I. Heyelan sahasına uyarı levhası asılarak heyelan önlenmelidir.
II. Heyelan sahası yerleşime açılmamalıdır.
III. Heyelan olabilecek eğimli arazilere istinat duvarı yapılmalıdır.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 30: Aşağıda kasırga hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Denize kıyısı olan her yerde görülebilir.
B) Sürati saatte 120 km'den fazladır.
C) Kendi ekseni etrafında dönen hava hareketidir.
D) Kasırga ile su baskınları da görülebilir.


Soru 31: Aşağıda verilen doğal afet öncesi alınacak tedbirlerden hangisi daha önemlidir?
A) Binaların sağlam yapılması
B) Yerleşim yerinin fay hattından uzak yerlere kurulması
C) Depreme hazırlık amacıyla tatbikatlar yapılması
D) Evde devrilecek eşyaların sabitlenmesi


Soru 32: Deprem çantası depremden önce oluşturularak kolay ulaşılabilecek bir yere koyulmalıdır. Deprem çantası içerisinde aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

A) Önemli belgeler
B) İlk yardım çantası
C) Nakit para
D) Meyve


Soru 33: Aşağıdaki resimde aktif bir yanardağ verilmiştir.
Bu olayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. X ile gösterilen lavdır, çok yüksek sıcaklığa sahiptir.
II. X ile gösterilen yapı magmanın yeryüzüne çıkması ile oluşur.
III. X  aktif yanardağlarda görülmez.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 34: Deprem ülkemizin bir gerçeğidir, depremle yaşama alışmamız gerekmektedir. Depremle ilgili çalışmalar depremden önce, deprem sırasında ve depremden sonra olarak sınıflandırılabilir.
Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi deprem sonrası yapılmasına gerek yoktur?

A) Hasarlı binalara girmeme
B) Deprem çantasını alarak binayı terk etme
C) Deprem sigortası yaptırma
D) İletişim araçları ile yapılacak uyarıları takip etme


5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test İndirDiğer KonularBu Sayfayı Yazdır

2 yorum:

  1. kolay gelsin :D

    YanıtlaSil
  2. çok faydalı oldu saolun çünkü proje ödevimde hangi siteden soru bulacağımı bilemedim yeniden ćok saolun

    YanıtlaSil