5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test Soruları ve Cevapları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/01/28

5.Sınıf Yıkıcı Doğa Olayları Test Soruları ve Cevapları

<== 5.Sınıf Testlerine Geri Git

5.Sınıf  Yıkıcı Doğa Olayları Test Soruları ve Cevapları

5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yıkıcı Doğa Olayları" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 20


Soru 1: Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından sebep olur.
B) Can ve mal kaybına neden olur.
C) Aniden gerçekleşir.
D) Yıkıcı doğa olayları insanalar tarafından önlenemez.Soru 2: Aşağıda verilenlerden hangisi yıkıcı doğa olayı değildir?

A) Deprem
B) Kasırga
C) Meltem
D) Sel


Soru 3: Volkanik patlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yeryüzüne çıkan magmaya lav denir.
B) Aniden gerçekleşir
C) Dünya'nın iç kısmının sıcak olduğunu gösterir.
D) Yanardağların hepsi aktiftir.Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi volkan patlamalarının verdiği zararlardan biri değildir?

A) Volkanlardan çıkan lavlar insanları öldürebilir.
B) Volkan patlaması sırasında depremler oluşur.
C) Volkan patlamaları zehirli gazlar da oluşturur.
D) Volkanlar toprağın verimini artırır.


Soru 5: Aşağıda verilen tanımlardan hangisi seçeneklerde bulunmamaktadır?
  • Levhaların yanal hareketleri sonucu oluşur.
  • Toprağın ani şekilde kayması sonucu oluşur.
  • Toprağın su altında kalmasıdır.

A) Deprem
B) Kasırga
C) Sel
D) Heyelan


Soru 6: Volkanik patlamalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yer kabuğunun altındaki magmanın yeryüzüne çıkması ile oluşur.
B) Ülkemizde aktif volkan bulunmamaktadır.
C) Volkan patlaması sırasında sığınaklara saklanılmalıdır.
D) Volkan patlaması can ve mal kaybına neden olur.Soru 7: Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır.
B) Yerleşim yerleri heyelan bölgelerine kurulmamalıdır.
C) Heyelan olabilecek yollara istinat duvarı yapılmalıdır.
D) Heyelan tatbikatı yapılmalıdır.
Soru 8: Aşağıdakilerden hangisi heyelanı artıran faktörlerden biri değildir?

A) Arazinin eğimli olması
B) Aşırı yağış alma
C) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
D) Rüzgarların fazla esmesi
Soru 9: Aşağıdakilerden hangisi kasırganın özelliklerinden birisi değildir?

A) Ülkemizde sık sık görülür.
B) Can ve mal kaynına neden olur.
C) Dönerek hareket eder.
D) Hızı saatte 120 km'nin üstündedir.


Soru 10: Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunmasına gerek yoktur?

A) Düdük
B) Tablet
C) İlk yardım malzemeleri
D) Pilli radyoSoru 11: Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekir?

A) Rafları duvara sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Pencere ve kapılardan uzak durmak
D) Aile afet planı oluşturmak
Soru 12: Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar tarafından kontrol edilemez.
B) En fazla görülen yıkıcı doğa olayı volkan patlamalarıdır.
C) Birçok kişinin ölümüne neden olur.
D) Aniden gerçekleşir.Soru 13: Depremle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde deprem nadiren görülür.
B) Depremden korunmak için yerleşim yerleri fay hatları üzerine kurulmamalıdır.
C) Deprem öncesinde deprem çantası oluşturulmalıdır.
D) Depremin oluşma tarihi verilemez.Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

A) Tayfun
B) Yanardağ patlaması
C) Fırtına
D) ZelzeleSoru 15: Kasırgalar genellikle dünyanın hangi bölgelerinde görülür?

A) Çölde
B) Gölde
C) Okyanusta
D) KutuptaSoru 16: Aşağıdaki rüzgarlardan hangisinin hızı 120 km/h den fazladır?

A) Yel
B) Meltem
C) Fırtına
D) KasırgaSoru 17: Aşağıdakilerden hangisi sel felaketinde alınabilecek tedbirlerden biri değildir?

A) Dere yataklarına yerleşim yapılmalıdır.
B) Dere  yatakları genişletilmelidir.
C) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.
D) Barajlar kurulmalıdır.
Soru 18: Ülkemizde en fazla heyelan görülen bölge hangisidir?

A) Karadeniz bölgesi
B) Akdeniz bölgesi
C) İç Anadolu bölgesi
D) Marmara bölgesi


Soru 19: Depremin meydana geldiği, yer kabuğundaki kırıklara ne denir?

A) Deprem bölgesi
B) Fay
C) Levha
D) Deprem üssü
Soru 20: Deprem sırasında sınıfta isek ne yapmalıyız?

A) Koridora çıkmalıyız.
B) Pencereden atlamalıyız.
C) Yere yatmalıyız.
D) Çök kapan tutun pozisyonu almalıyız.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder