8.Sınıf Basınç Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2018/11/16

8.Sınıf Basınç Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Basınç Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basınç" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 28

Soru 1: Birim yüzeye etki eden dik kuvvete .......... denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Basınç kuvveti
B) Basınç
C) Hacim
D) Kütle


Soru 2: İki ayağı üzerinde duran bir adamın yere yaptığı basınç P1 ve tek ayağı üzerinde durduğunda basıncı P2 oluyor ise P1/P2 oranı kaçtır?

A) 0,5
B) 1
C) 2
D) 4


Soru 3: Çöl kumlarında batmadan yürümek için ne yapılmalıdır?

A) Geniş tabanlı ayakkabılar giymek.
B) Sivri tabanlı ayakkabılar giymek
C) Çabuk yürünmelidir.
D) Uzun ökçeli ayakkabılar giyilmelidir.


Soru 4: İtfaiyecilerin kemerinin geniş ve kırmızı olasının asıl nedeni nedir?

A) Daha şık görünür.
B) Pantolonun düşmemesi için
C) Yüzey büyüdüğü için basınç azalarak beli acıtmaz.
D) Çabuk kopmaması 


Soru 5: Sıvıların basıncıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvılara kuvvet uygulandığında sıvılar kuvveti aynen iletir.
B) Sıvılar temas ettikleri yüzeye basınç uygular.
C) Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
D) Sıvı basıncı sıvının miktarına bağlıdır.


Soru 6:
I. Kamyonlardaki tekerlek sayısının artırılması.
II. Bıçakların ucunun sivri olması.
III. İş makinelerine palet takılması.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri basıncı azaltmaya yöneliktir?

A) Yalnız I.
B) I. ve II.
C) I. ve III.
D) II ve III.


Soru 7:
I. Sıvıların kap tabanına yaptığı basınç, sıvının derinliğine bağlıdır.
II. Kabın tabanına yapılan basınç sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
III. Kabın tabanına yapılan basınç kabın şekline bağlıdır.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I. ve III.
B) I. ve II.
C) II. ve III.
D) I. II. ve III.


Soru 8: Katı bir cismin zemine yaptığı basınç aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) Cismin ağırlığına
B) Katı cisminin yüzey büyüklüğüne
C) Cismin üzerine yerleştirilen ağırlığa
D) Katının şekline


Soru 9:
I. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.
II. Katı cisimler ağırlıkları nedeni zemine basınç uygular
III. Yüzeye etki eden dik kuvvet artarsa basınçta azalır.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) I. II. ve III.


Soru 10: Esra okula giderken toprak yolda spor ayakkabısı ile yürüyebilirken, topuklu ayakkabı ile toprağa batmıştır.
Bu durum ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Spor ayakkabı rahat olduğu için yürüyebilmiştir.
B) Spor ayakkabının yere yaptığı basınç az olduğu için yürüyebilmiştir.
C) Topuklu ayakkabı yere az basınç uygulamıştır.
D) Topuklu ayakkabı rahat olmadığı için toprağa batmıştır.


Soru 11: Şekildeki A, B ve C noktalarındaki basınçları karşılaştırınız?


A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) B > C > A


Soru 12: Aşağıdaki şekilde A, B ve C noktalarındaki açık hava basınçlarını karşılaştırınız?


A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) C > B > A


Soru 13: Şekildeki özdeş küplerin zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?
A) P1>P>P3
B) P1>P>P2
C) P2>P>P3
D) P1= P=P3


Soru 14: Aşağıdaki resimde güvenlik görevlileri araçlarda tonaj kontrolü yapmaktadır.
Bu kontrolün kara yolları açısından önemi nedir?


A) Kara yollarının daha temiz kalmasını sağlamak
B) Kara yollarında araçların fazla ağırlıktan dolayı kaza yapmasını önlemek.
C) Araçların ağırlıklarını kontrol ederek, yolların basınçtan dolayı bozulmasını önlemek.
D) Araçların ağırlıklarını azaltmak.


Soru 15: Basınç ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Barometre açık hava basıncını ölçer.
B) Paskal prensibi gaz basıncının her yöne eşit dağıldığını anlatır.
C) Toriçelli açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanıdır.
D) Manometre kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer.


Soru 16: Hafta sonu bir etkinlik düzenlemek isteyen Faruk, hangi etkinliğe katılırsa daha fazla basınca maruz kalır?

A) Kır gezisi için tepeye tırmandığında
B) Teleferikle Ordu kalesine çıktığında
C) Denizde zıpkınla balık avladığında
D) Kayak yapmak için Uludağ'a gittiğinde


Soru 17: Dağcılık sporu ile uğraşan Kamil, Karacadağ'ın zirvelerine geldiğinde kulaklarında bir ağrı hissediyor. Bu ağrının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Basıncın azalması
B) Rüzgarın azalması
C) Oksijenin azalması
D) Basıncın artması


Soru 18: Katı basıncı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin ağırlıkları arttıkça zemine uygulanan basınçta artar.
B) Basınç cismin yüzeye temas ettiği alanla ters orantılıdır.
C) Basınç oluşturan kuvvetin yönü ve büyüklüğü değişmez.
D) Cisimlerin kütlesinin artması basıncı etkilemez.


Soru 19: Spor yapmayı çok seven Emir, aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptığı anda yere en fazla basınç uygulamaktadır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.


Soru 20: Aşağıdakilerden hangisinde yüzey azaltılarak basınç artırılması hedeflenmiştir?

A) Bıçağın bilenmesi
B) İş makinesi palet takılması 
C) Geniş tabanlı ayakkabı giyilmesi                
D) Kamyonların teker sayısının artırılması


Soru 21: Aşağıdaki bileşik kapta bize anlatılmak istenen nedir?

Bileşik Kap
A) Sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
B) Sıvı basıncı sıvının yüksekliğine bağlıdır.
C) Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
D) Sıvı basıncı 1. 2. 3. 4. ve 5. noktalarda birbirinden farklıdır.


Soru 22: Basınçla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı kilodaki tavuk ördekten daha çok batar
B) Kum yüzeyde asfalttan daha çok batarız
C) Tekerleğe takılan zincir yüzeyi küçültüp basıncı arttırır.
D) Katı basıncı, yüzeyle doğru orantılıdır.


Soru 23: Bıçakların keskin yüzeyleri neden sık sık bilenir?

A) Bıçakları parlatmak
B) Paslanmasını önlemek
C) Temas yüzeyini azaltmak
D) Basıncı azaltmak


Soru 24: Aşağıdaki şekilde özdeş küplerden oluşan katı cisimlerin tabanlarına yaptıkları basınçları karşılaştırınız?
A) I > II = III
B) I = III > II
C) I > III > II
D) I = III < II


Soru 25: Aşağıda bir balığın deniz içerisinde yüzdüğü yerler sırası ile numaralandırılmıştır.
Buna göre balığa su içerisinde etki eden sıvı basıncı hangi noktalarda eşittir?

A) 2-5
B) 3-4
C) 1-2
D) 2-3


Soru 26: Aşağıdaki kaplarda h yüksekliğinde su bulunmaktadır.
Kaplardaki suların üzerine V hacim su ilave edilecektir. Eklenen sular kaplarda taşmaya neden olmadığına göre kabın tabanındaki sıvı basınçlarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I > II > III
B) I = II = III
C) III > II > I
D) II > I > III


Soru 27: Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı.
Gölün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Şahika, kendisini için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 65 metre derinliğe erişen milli sporcu, 1 dakika 58 saniye sonra yüzeye çıktı. Haber 26.10.2018

Yukarıdaki haberde Dünya dalış şampiyonu olan Şahika Ercümen'in Salda Gölü'nü tercih etme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Göl suyunun basıncının daha fazla olması
B) Su basıncının derinlere inildikçe artması
C) Göl suyunun yoğunluğunun tuzlu sudan az olması
D) Göl suyunun içerisinde oksijen miktarının fazla olması


Soru 28:
Yukarıda verilen şekilde basınç 600 Pa ölçülmüştür. Aşağıda verilenlerden hangisinde basınç 300 Pa'dır.


A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->

Diğer Konular15 yorum:

 1. bazı 2.ünite testleri yok. neden?

  YanıtlaSil
 2. 10. sorunun cevabı yanlış ! Çünkü topuklu ayakkabıda yüzey alanı azalacağı için katı basıncı da artmış oluyor

  YanıtlaSil
 3. Topuklu ayakkabı az basınç uygulamış diyor.

  YanıtlaSil
 4. 14.soru saçma 23, soruda cevaplarında doğru şık yok ayrıca sorular çok kısa

  YanıtlaSil
 5. Sorular Çok kolay :/

  YanıtlaSil
 6. Biraz zor sorun bu ne ya

  YanıtlaSil