8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

Menu

2018/12/28

8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Enerji Dönüşümleri" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 17


Soru 1: Enerji dönüşümlerinin önemi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji dönüşümleri sayesinde canlıların yaşamı sürer.
B) Enerji dönüşümlerinin başlangıcı fotosentezdir.
C) Fotosentezi sadece bitkiler yapabilir.
D) Fotosentezle üretilen besinler diğer canlılar tarafından kullanılır.Soru 2: Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapamaz?

A) Su yosunu
B) Kara yosunu
C) Liken
D) Amip


Soru 3: Aşağıdaki verilen saksılardan hangisinde yetiştirilen bitki daha fazla oksijen üretir?

A) Sulanmış, 30 °C 'de yeşil ışık altındaki bitki
B) Sulanmış. 30 °C 'de mor ışık altındaki bitki
C) Sulanmamış, 25 °C 'de beyaz ışık altındaki bitki
D) Sulanmış, 20 °C 'de sarı ışık altındaki bitki
Soru 4: Oksijenli solunum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oksijenli solunumda üretilen enerji, oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
B) Oksijenli solunum besinin içerisindeki enerjinin tamamının kullanılmasını sağlar.
C) Fotosentezle üretilen besin sadece oksijenli solunum ile kullanılır.
D) Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşir.Soru 5: Oksijenli solunumda oluşan ürünlerden hangisi fotosentezde girenlerde kullanılır?

A) Karbondioksit ve su
B) Besin ve oksijen
C) Sadece besin
D) Su ve oksijen
Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisinde bitki fotosentez gerçekleştirmez?

A) Yapay ışık, karbondioksit, su
B) Güneş ışığı, karbondioksit, su
C) Yapay ışık, besin, su
D) Mor ışık, karbondioksit, suSoru 7: Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapabilir?
I. Çam ağacı
II. Kırmızı şapkalı mantar
III. Öglena

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve IIISoru 8: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Su bitkileri suda yaşayan canlılar için oksijen üretir.
B) Hayvanlar tüketici canlılardır.
C) İnsanlar üretici canlılardır.
D) Bitkiler gündüz ve gece solunum yapar.Soru 9: Oksijensiz solunum ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oksijensiz solunumda üretilen enerji azdır.
B) Oksijensiz solunum sırasında enerjinin bir kısmı ürünlerde kalır.
C) İnsanlar bazı durumlarda oksijensiz solunum yapabilir.
D) Oksijenli solunum sadece gündüz gerçekleşir.Soru 10: Fotosentez hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fotosentez ile inorganik maddelerden organik ürünler elde edilir.
B) Hayvanların ürettiği karbondioksit bitkiler için besin olarak kullanılır.
C) Bitkiler güneş ışığındaki enerjiyi kimyasal bağ enerjisine çevirir.
D) Fabrikalardan çıkan karbondioksit bitkiler için zararlıdır.


Soru 11: Aşağıda verilenlerden hangisi oksijenli solunumda kullanılır?

A) Işık
B) Karbondioksit
C) Glikoz
D) Su


Soru 12: Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez ürünüdür?
I. Glikoz şurubu
II. Petrol
III. Tuvalet kağıdı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
Soru 13: Aşağıda verilen deney düzeneklerinin hangisinde bitki yaşamını daha fazla sürdürebilir?
( Ca(OH)2 karbondioksit tutucudur. )

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve IISoru 14: Aşağıdakilerden hangisi fotosenteze etki eden faktörlerden değildir?

A) Işığın rengi
B) Ortam sıcaklığı
C) Ortamdaki oksijen miktarı
D) Ortamdaki karbondioksit miktarıSoru 15: Bir su bitkisi ışık alan orama bırakılıyor, bitkinin su içerisinde gaz kabarcıkları oluşturduğu gözleniyor.
Oluşan gaz ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oluşan gaz oksijen gazıdır.
B) Oluşan gaz karbondioksit gazıdır.
C) Oluşan gaz azot gazıdır.
D) Oluşan gaz su buharıdır.


Soru 16: Aşağıdaki canlılardan hangisi hem fotosentez hemde solunum yapar?

A) Mantarlar
B) Bütün bakteriler
C) Hayvanlar
D) Su yosunları


Soru 17: Kireç suyu içerisine üflendiğinde kireç suyunda bulanma görülmektedir.

Bu deneyin yapılma amacı nedir?

A) Fotosentez sırasında karbondioksit kullanıldığını göstermek
B) Karbondioksit suda çözündüğünü göstermek
C) Solunum sonucunda karbondioksit oluştuğunu göstermek
D) Karbondioksidin fotosentez sonucu oksijene dönüştüğünü göstermek.


Diğer Konular
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder