8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2021/03/26

8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test

<== 8.Sınıf Testlerine Geri Git

8.Sınıf Enerji Dönüşümleri Test 

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Enerji Dönüşümleri" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 27


Soru 1: Enerji dönüşümlerinin önemi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Enerji dönüşümleri sayesinde canlıların yaşamı sürer.
B) Enerji dönüşümlerinin başlangıcı fotosentezdir.
C) Fotosentezi sadece bitkiler yapabilir.
D) Fotosentezle üretilen besinler diğer canlılar tarafından kullanılır.


Soru 2: Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapamaz?

A) Su yosunu
B) Kara yosunu
C) Liken
D) Amip


Soru 3: Aşağıdaki verilen saksılardan hangisinde yetiştirilen bitki daha fazla oksijen üretir?

A) Sulanmış, 30 °C 'de yeşil ışık altındaki bitki
B) Sulanmış. 30 °C 'de mor ışık altındaki bitki
C) Sulanmamış, 25 °C 'de beyaz ışık altındaki bitki
D) Sulanmış, 20 °C 'de sarı ışık altındaki bitki


Soru 4: Oksijenli solunum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oksijenli solunumda üretilen enerji, oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
B) Oksijenli solunum besinin içerisindeki enerjinin tamamının kullanılmasını sağlar.
C) Fotosentezle üretilen besin sadece oksijenli solunum ile kullanılır.
D) Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşir.


Soru 5: Oksijenli solunumda oluşan ürünlerden hangisi fotosentezde girenlerde kullanılır?

A) Karbondioksit ve su
B) Besin ve oksijen
C) Sadece besin
D) Su ve oksijen


Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisinde bitki fotosentez gerçekleştirmez?

A) Yapay ışık, karbondioksit, su
B) Güneş ışığı, karbondioksit, su
C) Yapay ışık, besin, su
D) Mor ışık, karbondioksit, su


Soru 7: Aşağıdaki canlılardan hangisi fotosentez yapabilir?
I. Çam ağacı
II. Kırmızı şapkalı mantar
III. Öglena

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


Soru 8: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Su bitkileri suda yaşayan canlılar için oksijen üretir.
B) Hayvanlar tüketici canlılardır.
C) İnsanlar üretici canlılardır.
D) Bitkiler gündüz ve gece solunum yapar.


Soru 9: Oksijensiz solunum ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Oksijensiz solunumda üretilen enerji azdır.
B) Oksijensiz solunum sırasında enerjinin bir kısmı ürünlerde kalır.
C) İnsanlar bazı durumlarda oksijensiz solunum yapabilir.
D) Oksijenli solunum sadece gündüz gerçekleşir.


Soru 10: Fotosentez hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fotosentez ile inorganik maddelerden organik ürünler elde edilir.
B) Hayvanların ürettiği karbondioksit bitkiler için besin olarak kullanılır.
C) Bitkiler güneş ışığındaki enerjiyi kimyasal bağ enerjisine çevirir.
D) Fabrikalardan çıkan karbondioksit bitkiler için zararlıdır.


Soru 11: Aşağıda verilenlerden hangisi oksijenli solunumda kullanılır?

A) Işık
B) Karbondioksit
C) Glikoz
D) Su


Soru 12: Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentez olayının gerçekleşmesi sonucu oluşur?
I. Glikoz şurubu
II. Petrol
III. Tuvalet kağıdı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 13: Aşağıda verilen deney düzeneklerinin hangisinde bitki yaşamını daha fazla sürdürebilir?
( Ca(OH)2 karbondioksit tutucudur. )

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II


Soru 14: Aşağıdakilerden hangisi fotosenteze etki eden faktörlerden değildir?

A) Işığın rengi
B) Ortam sıcaklığı
C) Ortamdaki oksijen miktarı
D) Ortamdaki karbondioksit miktarı


Soru 15: Bir su bitkisi ışık alan orama bırakılıyor, bitkinin su içerisinde gaz kabarcıkları oluşturduğu gözleniyor.
Oluşan gaz ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Oluşan gaz oksijen gazıdır.
B) Oluşan gaz karbondioksit gazıdır.
C) Oluşan gaz azot gazıdır.
D) Oluşan gaz su buharıdır.


Soru 16: Aşağıdaki canlılardan hangisi hem fotosentez hem de solunum yapar?

A) Mantarlar
B) Bütün bakteriler
C) Hayvanlar
D) Su yosunları


Soru 17: Kireç suyu içerisine üflendiğinde kireç suyunda bulanma görülmektedir.

Bu deneyin yapılma amacı nedir?

A) Fotosentez sırasında karbondioksit kullanıldığını göstermek
B) Karbondioksit suda çözündüğünü göstermek
C) Solunum sonucunda karbondioksit oluştuğunu göstermek
D) Karbondioksitin fotosentez sonucu oksijene dönüştüğünü göstermek.


Soru 18: Bitkinin gerçekleştirdiği oksijenli solunum ve fotosentez hakkında bilgiler verilmiştir.
Verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

        Oksijenli Solunum                          Fotosentez   
A) Gece gündüz olur                           Yapay ışıkta gerçekleşebilir
B) Karbondioksit oluşur                      Oksijen üretilir
C) Bitkinin kütle artışını sağlar           Bitkinin kütle azalmasını sağlar
D) Besin kullanılır                               Karbondioksit kullanılır


Soru 19: Aşağıdaki resimde bitkinin çevreden yaptığı madde alışverişi gösterilmiştir.
Bu maddelerden hangileri gece alınıp verilmez?

A) Karbondioksit ve besin
B) Oksijen ve su
C) Oksijen ve besin
D) Karbondioksit ve su


Soru 20: Aydınlık bir ortamda bulunan fanus içerisinde fare ve bitki uzun bir süre yaşayabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması farenin daha uzun süre yaşamasına neden olur?

A) Fanusa karbondioksit tutucu kireç suyu ilave edilmesi
B) Fanusa mantar ilave edilmesi
C) Fanustaki bitkinin çıkarılması
D) Fanusa bir bitki daha ilave edilmesi


Soru 21: Belma hanım sabahleyin erkenden kalkarak okula gidecek oğlu için gözleme yapacaktır.
Gözlemenin hamuru için kaynar su ve mayayı karıştırmış mayanın aktif olması için kısa bir süre beklemiştir. Karışıma tuz ve un ilave ederek hamuru yoğurmuştur. Elde ettiği hamuru, üzerini nemli bir bezle örttükten sonra oda ısısında 30 dakika kadar beklemiştir. Ancak hamurun kabarmadığını görmüştür.
Belma hanım hamurun kabarması için yaptığı işlemlerden hangisinde hata yapmıştır?

A) Hamurun mayalanması için buzdolabında bekletmesi gerekirdi.
B) Karışıma tuz ilave ettiği için maya mantarları çoğalamamıştır.
C) Hamurun üzerini örttüğü için maya mantarları yeteri kadar oksijen alamamıştır.
D) Karışıma kaynar su ilave ettiği için maya mantarları ölmüştür.


Soru 22: Bir cam kap içerisine ılık su, şeker ve bira mayası koyuluyor. Cam kabın ağzına bir balon geçirilerek bir süre bekletiliyor. Cam kabın ağzındaki balonun bir miktar şişiyor.

Bu deneyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Maya mantarı oksijensiz solunum yaparak çoğalır.
B) Balonun şişmesini sağlayan karbondioksit gazıdır.
C) Cam kap içerisinde oksijen miktarı azalır.
D) Maya mantarı enerji ihtiyacını şekerden sağlamaktadır.


Soru 23: Güneşli bir günde yaprakta gerçekleşen olay aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Şekle göre X ve Y maddeleri sırası ile aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Karbondioksit, oksijen
B) Oksijen, karbondioksit
C) Karbondioksit, besin
D) Oksijen, su


Soru 24: Şekildeki solunum ve fotosentez olayları verilmiştir.Verilmeyen X ve Y sırası ile hangisi olabilir?

A) Oksijen ve su
B) Glikoz ve su
C) Enerji ve glikoz
D) Karbondioksit ve su


Soru 25: Hipotez: Bitkiler ışıksız ortamda fotosentez yapmaz sadece solunum yapar.
Bu hipotezi test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini kullanmalıdır?
(Kireç suyu karbondioksit etkisi ile bulanır. Bitkilerin yanında kireç suyu bulunmaktadır. Deneyde özdeş bitkiler kullanılmaktadır.)

A) İki bitkiyi ışıklı ortamda eşit şartlarda tutmalıdır.
B) İki bitkiden birini ışıklı diğerini ışıksız ortamda tutmalıdır.
C) İki bitkiyi karanlık ortamda eşit şartlarda tutmalıdır.
D) Bir bitkiyi karanlık ortamda tutmalıdır.Soru 26: Hipotez: Fotosentez için su gerekli midir?
Hipotezi test etmek isteyen öğrenci deney düzeneği kuracaktır. Deneyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) İki özdeş bitki alıp birine su vermeli diğerine su vermemelidir. 
B) Bağımsız değişkeni verilen su yapmalı
C) Bağımlı değişken fotosentez hızı olur.
D) Kontrol edilen değişken suyun miktarıdır.


Soru 27: Aşağıda verilen aynı bitki türüne ait deney düzenekleri verilmiştir.

Bitkilerin bulundukları kaplar tartılmış, deney tamamlandıktan sonra tekrar tartılarak kütledeki artış miktarı bulunmuştur.
Bu deney düzeneğini yapan bir öğrencinin aşağıda verilenlerden hangisine cevap aramaktadır?

A) Işık rengi fotosentezi nasıl etkiler
B) Yaprak sayısı fotosentezi nasıl etkiler
C) Işık şiddeti fotosentezi nasıl etkiler
D) Bitkiler gündüz fotosentez yapar mı.
Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

2 yorum:

  1. bence LGS için gayet iyi sorular herkes çözmeli

    YanıtlaSil
  2. Bence herkes çözmeli

    YanıtlaSil