8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Doğru Yanlış Soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/12/19

8.Sınıf Kimyasal Tepkimeler Doğru Yanlış Soruları

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Kimyasal Tepkimeler " Konusu Doğru Yanlış Soruları
Soru Sayısı: 25


Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
Cevapları görmek için en alttaki "Cevapla" butonuna tıklayınız.


Soru 1: Kimyasal tepkimeler kimyasal değişim ile gerçekleşir.

Soru 2: Kimyasal tepkimelerde yeni atom oluşmaz.

Soru 3: Açık havada yapılan kimyasal tepkimede kütle korunmaz.

Soru 4: Kimyasal tepkimelerde hacim değişmeyebilir.

Soru 5: Un, yağ ve şekerle helva yapılmıştır, helva kimyasal tepkimede üründür.

Soru 6: Kimyasal tepkimeye giren toplam atom sayısı ile kimyasal tepkimeden çıkan toplam atom sayısı birbirine eşittir.

Soru 7: Demirin paslanması kimyasal bir tepkime değildir.

Soru 8: Elementlerden bileşik meydana geliyorsa kimyasal tepkime gerçekleşmiştir.

Soru 9: Elementlerin kendi özelliklerini kaybederek yeni maddeler oluşturması kimyasal tepkimelerle gerçekleşir.

Soru 10: Kimyasal tepkimelerde oluşan maddeler yeni özellikler kazanmaz.

Soru 11: Hidrojen ve oksijenin bir araya gelerek su oluşturması kimyasal tepkime sonucu oluşur.

Soru 12: Kimyasal tepkimelerde mutlaka bağ kırılımı meydana gelir.

Soru 13: Kimyasal tepkimede sağ tarafa girenler, sol tarafa ürünler yazılır.

Soru 14: Metaller kendi aralarında kimyasal tepkime gerçekleştirir.

Soru 15: Kimyasal tepkimeler sayesinde canlılar yaşamını sürdürmektedir.

Soru 16: 32 gram oksijen, 12 gram karbonla artansız birleşirse 44 gram karbondioksit oluşur.

Soru 17: Kimyasal tepkimeler sonucu element açığa çıkabilir.

Soru 18: Kimyasal tepkime sonucu oluşan ürünün kimliği değişir.

Soru 19: Karışımların oluşmasında her zaman kimyasal tepkimeler görülür.

Soru 20: Kimyasal tepkimede oluşan molekül sayısı girenlerden fazladır.

Soru 21: Yanma olayı kimyasal tepkimedir.

Soru 22: Kimyasal tepkimeler gerçekleşmeseydi bu kadar çok çeşit madde olmazdı.

Soru 23: Kimyasal tepkimeye giren maddelerin miktarı artar.

Soru 24: Kütlenin korunumu kanununa göre bir madde yoktan var olmaz.

Soru 25: Bileşikler kimyasal tepkime sonucu oluşur.Diğer Konular
Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: