6.Sınıf Sindirim Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2020/10/31

6.Sınıf Sindirim Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Sindirim Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sindirim Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 42

Soru 1: Aşağıda verilen organlardan hangisi sindirime yardımcı bir organdır?

A) Karaciğer
B) Mide
C) Anüs
D) Yutak


Soru 2: Aşağıda verilen organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A) Mide
B) Ağız
C) İnce bağırsak
D) Kalın bağırsak


Soru 3: Sindirim hangi organda tamamlanır?

A) Ağız
B) İnce bağırsak
C) Kalın bağırsak
D) Anüs


Soru 4: Aşağıda verilen organların hangileri karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir?

A) Ağız - mide
B) Ağız - mide - ince bağırsak
C) Ağız - ince bağırsak
D) Mide - ince bağırsak


Soru 5: Sindirim sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karnımızı doyurmak
B) Besinlerin tadını almak
C) Besinleri hücrelere geçebilecek kadar küçültmek
D) Besinleri bulamaç haline getirmek


Soru 6: Kimyasal sindirim için kullanılan özel sıvının adı nedir?

A) Su
B) Enzim
C) Hormon
D) Kan


Soru 7: Aşağıdaki organların hangileri sindirim sistemine yardımcı olur?

A) Mide - pankreas
B) Karaciğer - pankreas
C) Kalın bağırsak - anüs
D) Ağız - ince bağırsak


Soru 8: Sindirim sisteminin en geniş organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Kalın bağırsak
C) Yutak
D) Mide


Soru 9: Aşağıdaki organlardan hangisi besinlerin fiziksel sindirimi için gerekli sıvı salgılar?

A) Karaciğer
B) Pankreas
C) İnce bağırsak
D) Mide


Soru 10: Proteinlerin sindirimi hangi organda başlar ve hangi organda biter?

A) Ağız - mide
B) Mide - ince bağırsak
C) Ağız - ince bağırsak
D) Mide - kalın bağırsak


Soru 11: Aşağıdaki organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) Ağız
B) Yutak
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 12: Aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?

A) Ekmek
B) Su
C) Balık
D) Zeytinyağ


Soru 13:
  I.  Karbonhidratlar
II. Proteinler
III. Yağlar
IV. Vitamin

Yukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar?

A) I-II
B) I-II-III
C) I -III
D) I-II-III-VI


Soru 14: Yediğimiz besinlerin parçalanarak kana geçmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Kalın bağırsak
C) İnce bağırsak
D) Mide


Soru 15: Besin atıkları içerisinde kalan fazlalık su ve mineral hangi organ tarafından emilir?

A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 16: Aşağıda verilen besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçer?

A) Vitamin
B) Yağ
C) Karbonhidrat
D) Protein


Soru 17: Aşağıda resimde hangi organda villuslar bulunur?

A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 18: Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Ekmeğin ağızda dişler ile parçalanması
B) İnce bağırsakta safra sıvısı ile yağların parçalanması
C) Mide içerisinde, mide öz suyunun eti parçalaması
D) Mide içerisinde çalkalama hareketi ile besinlerin parçalanması


Soru 19: Vitaminler sindirime uğramadan kana geçebilmektedir, bunun nedeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vitaminlerin bazılarının kalın bağırsakta üretilmesi
B) Vitaminlerin çok küçük yapılı olması
C) Vitaminleri sindirebilecek enzimlerin olmaması
D) Vitaminlerin sindirildikten sonra besin değerinin düşmesi


Soru 20: Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarının hangisinde fiziksel sindirim gerçekleşmez?

A) Kalın bağırsak
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Ağız


Soru 21: Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Ağız →  Mekanik  sindirim
B) Yutak →  Sindirim gerçekleşmez
C) İnce bağırsak →  Mekanik  sindirim
D) Mide → Sindirim gerçekleşmez


Soru 22: Besinlerin sindirim sisteminde izlediği yolda yanlışlık yapılmıştır.
Ağız → Yutak →   Yemek borusu  →  Mide  →  Kalın bağırsak  → İnce bağırsak   → Anüs
Bu sıralamada hangi organın sırası yer değiştirdiğinde yanlışlık düzeltilir?

A) Yutak →   Yemek borusu
B) Mide  →  Kalın bağırsak
C) Kalın bağırsak  → İnce bağırsak
D) Yemek borusu  →  Mide


Soru 23:
- Kimyasal sindirimi ağızda başlar
- Enerji vericidir.
Yukarıda özelliği verilen besin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidrat
B) Yağ
C) Vitamin
D) Protein


Soru 24: Aşağıdaki şekilde kaç numaralı kısımlar sindirime yardımcıdır?

A) I. ve III.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.


Soru 25: Protein, yağ ve karbonhidratların aynı anda kimyasal sindirime uğradığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Kalın bağırsak


Soru 26: Yediğimiz besinlerin fiziksel sindirimi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi kolaylaştırır.
B) Karaciğerden salgılanan safra yağların fiziksel sindirimini sağlar.
C) Ağızda dişler fiziksel sindirim yapar.
D) Fiziksel sindirim mide içerisinde gerçekleşmez.


Soru 27: Sindirim sindirimi organlarında aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?

A) Fiziksel sindirim
B) Kimyasal sindirim
C) Besinlerin kana geçmesi
D) Besinlerin iletimi


Soru 28: Yutak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yutak besinleri yemek borusuna iletir.
B) Yutakta fiziksel sindirim gerçekleşir.
C) Yemek yerken konuşmaya çalışmak besinlerin yutaktan soluk borusuna kaçmasına neden olabilir.
D) Yutak soluk borusuna da bağlıdır.


Soru 29: Sindirim sistemi organları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağızda besinler parçalanır ve yumuşatılır.
B) Mide kasılıp gevşeme hareketi yaparak besinleri çorba kıvamına getirir.
C) İnce bağırsakta besinlerin sindirimi son bulur.
D) Kalın bağırsakta sindirilen besinler emilir.


Soru 30: Sindirim nerede başlar ve nerede biter?

A) Ağız - Anüs
B) Ağız - İnce bağırsak
C) Ağız - Kalın bağırsak
D) Ağız - Mide


Soru 31: Sindirilen besinlerin ince bağırsaktan kana geçmesi olayına .................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sindirim
B) Emilim
C) Boşaltım
D) Yayılım


Soru 32: Aşağıdaki tabloda verilen besinlerden hangilerinin kana geçebilmesi için sindirime uğraması gerekmez?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4


Soru 33:
K besini ağız ve ince bağırsakta sindiriliyor.
L besini mide ve ince bağırsakta sindiriliyor.
M besini sadece ince bağırsakta sindiriliyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre K, L ve M besinleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

        K                 L              M
A) Ekmek         Tavuk        Ceviz
B) Patates          Balık        Yumurta
C) Pirinç           Yumurta    Tavuk
D) Balık            Yumurta    Ceviz


Soru 34: Sindirilen besinler ince bağırsakta .............. adı verilen yapılardan kana geçer.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Emilim
B) Villus
C) Kalın bağırsak
D) Karaciğer


Soru 35: Aşağıdaki görselde sindirim sistemindeki bazı organlar harflerle gösterilmiştir.

Bu harflerin temsil ettiği organların hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) A, C, D
B) B, C, D
C) A, C, E
D) C, D, E


Soru 36: Kimyasal sindirimle ilgili olarak;

I. Gerçekleşmesi için enzimler kullanılır.
II. Gerçekleştiği organda fiziksel sindirim de gerçekleşir.
III. Safra sıvısı kimyasal sindirimin gerçekleşmesini kolaylaştırır.
IV. Tüm sindirim sistemi organlarında görülür.

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV


Soru 37: Besinlerin sindirimini kolaylaştıran kimyasal maddelere enzim denir. Enzimler proteinlerden oluşur. Sindirim sisteminde, sindirim gerçekleştiği her organın salgıladığı enzim de farklıdır. Enzimler sayesinde kimyasal sindirim daha hızlı gerçekleşerek besin maddeleri yapıtaşlarına ayrılır.

Yukarıdaki metinde enzimlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enzimler bütün besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
B) Enzimler sayesinde besinler yapıtaşlarına ayrılır.
C) Enzimler protein yapılıdır.
D) Protein ve yağların sindirimini gerçekleştiren enzimler birbirinden farklıdır.


Soru 38: Aşağıdaki deney tüpleri içerisinde bulunan besinler üzerine sıvılar ilave ediliyor. Deney tüplerinden hangilerinde sindirim gerçekleşir?


A) II ve III
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV


Soru 39: Aşağıdaki deney düzeneklerinde et miktarı ve kullanılan mide öz suları miktarı eşittir. Etlerin tamamen sindirilebilmesi için gerekli süreler hangi seçenekte verilmiştir?

A) II > I > III
B) II > III > I
C) I > III > II

D) III > II > I

Soru 40: Enes eşit miktarda aldığı etlerin farklı enzimlerle sindirimini deney yaparak gözlemlemek istiyor.
Enzimlerin etin sindirimine etkisini ve et büyüklüğünün sindirime etkisi gözlemlemek için yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır?

       Enzimlerin Sindirime Etkisi              Et Büyüklüğünün Sindirime Etkisi
A)         I ve II                                                             II ve III
B)         II ve IV                                                           I ve II
C)         II ve IV                                                           II ve III
D)         III ve IV                                                         I ve IV


Soru 41: Aşağıdaki şekilde sindirim sisteminde bulunan bazı organlar verilmiştir.

Seçeneklerde verilenlerden hangisi, resimde belirtilmiş organların birine ait bir görevi belirtmez? 

A) Tüm besinlerin kimyasal sindirimi burada tamamlanır.
B) Besin içerisinde bulunan su, vitamin ve mineraller emilir.
C) Karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar.
D) Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.


Soru 42: Sindirim sistemimizde bulunan organlar aşağıdaki harflerle sırası ile eşleştirilmiştir.
L organında sindirim olayı gerçekleşmemektedir.
N organı proteinlerin kimyasal sindirimin gerçekleştiği ilk organdır.

Verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) K organı karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
B) P organı sindirime uğrayan besinlerin emiliminin gerçekleşmesini sağlar
C) O organında fiziksel sindirim gerçekleşir.
Bu Sayfayı Yazdır

37 yorum:

 1. Çok güzel tam bana uygun sorular eğer fen sınavına hazırlanıyorsaniz bu siteye girin burda çok güzel sorular var. Tavsiye ederim herkese

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. ama sorular çok kısa you can speak english

   Sil
  2. çok güzel olmuş teşekkür ederim

   Sil
 2. Yanıtlar
  1. neresi iğrenç asıl sen iğrençsin

   Sil
  2. ıyrenç degil igrenç anlandınmı yaz ıyanlışı yaplnara uyuz oluyom

   Sil
  3. bunu derken sende yazım yanlışı yapmışsın

   Sil
  4. Bence gayet güzel

   Sil
  5. Sen yapan kisiyi tanimadan niye laf atiyorsun tanisan ayaklarina kapanirsin Bunu yapan benim fen hocama.

   Sil
  6. Ne iğrenci asıl sen iğrençsin

   Sil
 3. kısacevaplar.aş6.11.2018 21:20

  hoş

  YanıtlayınSil
 4. Adamın dibi7.11.2018 22:10

  muttişim sorular aga bee.Muttişim kalitede sorular vallaha

  YanıtlayınSil
 5. 30 soru malesef 4 yanlış 😣

  YanıtlayınSil
 6. bu sitede çok soru var, ödevim için gerekliydi çok teşekkürler!

  YanıtlayınSil
 7. vallaha güzel beğendi ama sorular daha açıklayıcı olmalıdır ( mesela soru 29 )

  YanıtlayınSil
 8. Soruları çözmeden önce konu tekrarı yapmanızı öneririm.

  YanıtlayınSil
 9. ben bartu erbay bu testleri fen bilimleri ödevinden yararlandım

  YanıtlayınSil
 10. 40 tane yazma ödevim vardı ama olsun

  YanıtlayınSil
 11. 2 soru yanlış bi doğru düzgün soru yapamıyorsunuz be!?

  YanıtlayınSil
 12. Selamün aleyküm arkadaşlar ben bu soruları çok beğendim ama çok kısa sorular bence sorular azıcık daha uzun ve zor olmalı 5 dakikada 34 soru çözmek its a very easy bro you can speak english

  YanıtlayınSil
 13. 6.sınıf dolaşım sistemiyle ilgili soruları da bekliyoruz acillll lütfen çok güzel sorular sinavlara hazırlanırken cok iyi oluyor

  YanıtlayınSil
 14. 🎉🎉🥳🥳👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍

  YanıtlayınSil
 15. Gerçekten muhitşimiimmmmm

  YanıtlayınSil