6.Sınıf Sesin Yayılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2022/03/12

6.Sınıf Sesin Yayılması Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Sesin Yayılması Test

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sesin Yayılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 15

Soru 1: Sesle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Ses dalgalar halinde yayılır.
II. Ses maddenin içerisindeki taneciklerin titreşimleriyle gerçekleşir.
III. Sesin yayılması sadece maddesel ortamda gerçekleşir.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 2: Aşağıda verilenlerden hangisi sesin katılarda yayıldığını gösterir?

A) Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya gelmemesi
B) Üst kattaki komşumuzun sesinin alt katta duyulması
C) Gemilerde sonar cihazının kullanılması
D) Yıldırım düştükten sonra sesin gelmesi


Soru 3: Elif sesin gazlarda yayılmasına örnekler verecektir, aşağıdaki verdiği örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfta oluşan seslerin koridorda duyulması
B) Vadide bağırdığımızda yankı oluşması
C) Balinaların birbiri ile haberleşmesi
D) Kafesteki papağanın sesimizi taklit etmesi


Soru 4: Sokakta seyyar satıcının çıkardığı ses odamızda duyulmaktadır, bu olay sırasında ses hangi ortamlardan geçerek bize ulaşır?

A) Gaz - Katı - Gaz
B) Katı - Gaz
C) Katı - Gaz - Katı
D) Gaz - Gaz - Katı


Soru 5: Ses maddesel ortamda yayılmaktadır, aşağıdaki ortamlardan hangisi sesin yayılmasını engeller?

A) Ses kaynağını kalın duvar içerisine yerleştirmek.
B) Ses kaynağını sessiz bir ortama yerleştirmek.
C) Ses kaynağını soğutmak
D) Ses kaynağının etrafındaki maddesel ortamı kaldırmak


Soru 6: Aşağıda verilenlerden hangisi sesin gazlarda yayılmasına örnektir?

A) Demir yolu raylarında treninin sesinin duyulması.
B) Televizyonda film izlerken sesi duymamız
C) Su içerisinde birbirine vurulan taşların ses oluşturması
D) Plastik bardaklardan telefon yapılması


Soru 7: Sesin maddesel ortamda yayılmasını aşağıdaki örneklerden hangisi veya hangilerine benzetebiliriz?
I. Yaydan çıkan ok gibi bir yönde doğrusal ilerler.
II. Sesin yayılması ışınlar şeklindedir.
III. Durgun suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi etrafa yayılır.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III


Soru 8: Sesin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Ses bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir.
B) Ses en hızlı katılarda yayılır.
C) Bizim işitemediğimiz seslerde vardır.
D) Sesin yayılması engellenemez.


Soru 9: Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses daha yavaş yayılır.
A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 10: Ses katı sıvı ve gaz ortamda farklı hızlarda yayılır. Gaz taneciklerin hızının fazla olmasına rağmen sesin gazlarda daha yavaş yayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gazların sıcaklıklarının fazla olması
B) Gaz taneciklerin arasındaki boşlukların fazla olması
C) Sıvıların akışkan olması
D) Katıların gazlardan daha düzenli olması


Soru 11: Hava dolu fanusun içerisindeki hava pompa sayesinde boşaltılıyor. Çalar saat çalmaya başlıyor.

Yapılan deneyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çalar saatin zilinin çaldığını göremeyiz.
B) Çalar saatin sesini duyabiliriz.
C) Sesin katı ortamda yayılabileceği ispatlanabilir.
D) Sesin boşlukta yayılmayacağı ispatlanabilir.


Soru 12: Evinde bulunan öğrenci dışarıdaki arkadaşının sesini duyabilmiştir.


Bunun sebebini aşağıda verilen ifadelerden hangisi en iyi açıklar?

A) Ses sadece katılarda yayılabilir.
B) Ses farklı ortamlarda yayılabilir.
C) Ses su içerisinde yayılabilir.
D) Ses en hızlı katılarda yayılır.


Soru 13: 
Sesin en hızlı yayıldığı ortam maddenin ...................... halidir.
Ses ................... ortamında yayılmaz.
Ses maddesel ortamda ............................ halinde yayılır. 

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) Katı - boşluk - dalgalar
B) Gaz - boşluk - dalgalar
C) Katı - havasız - doğrusal
D) Sıvı - maddesel - dalgalar


Soru 14: Aşağıda verilen olaylardan hangisinde sesin katılarda yayıldığını ispatlar?

A) Balinaların suda iletişim kurmaları
B) Yıldırım düşerken ses duymamız.
C) Televizyondan gelen sesin duyulması
D) Üst kattaki komşunun duvara çivi çakma sesinin duyulması


Soru 15: Aşağıda verilen maddelerin hangisinde ses en yavaş yayılır?

A) Yağ
B) Demir
C) Su
Bu Sayfayı Yazdır

12 yorum: