6.Sınıf Sesin Yayılması Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2019/03/06

6.Sınıf Sesin Yayılması Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Sesin Yayılması Test

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sesin Yayılması" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 10

Soru 1: Sesle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Ses dalgalar halinde yayılır.
II. Ses maddenin içerisindeki taneciklerin titreşimleriyle gerçekleşir.
III. Sesin yayılması sadece maddesel ortamda gerçekleşir.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III


Soru 2: Aşağıda verilenlerden hangisi sesin katılarda yayıldığını gösterir?

A) Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya gelmemesi
B) Üst kattaki komşumuzun sesinin alt katta duyulması
C) Gemilerde sonar cihazının kullanılması
D) Yıldırım düştükten sonra sesin gelmesi


Soru 3: Elif sesin gazlarda yayılmasına örnekler verecektir, aşağıdaki verdiği örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıfta oluşan seslerin koridorda duyulması
B) Vadide bağırdığımızda yankı oluşması
C) Balinaların birbiri ile haberleşmesi
D) Kafesteki papağanın sesimizi taklit etmesi


Soru 4: Sokakta seyyar satıcının çıkardığı ses odamızda duyulmaktadır, bu olay sırasında ses hangi ortamlardan geçerek bize ulaşır?

A) Gaz - Katı - Gaz
B) Katı - Gaz
C) Katı - Gaz - Katı
D) Gaz - Gaz - Katı


Soru 5: Ses maddesel ortamda yayılmaktadır, aşağıdaki ortamlardan hangisi sesin yayılmasını engeller?

A) Ses kaynağını kalın duvar içerisine yerleştirmek.
B) Ses kaynağını sessiz bir ortama yerleştirmek.
C) Ses kaynağını soğutmak
D) Ses kaynağının etrafındaki maddesel ortamı kaldırmak


Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi sesin gazlarda yayıldığına örnektir?

A) Demir yolu raylarında treninin sesinin duyulması.
B) Televizyonda film izlerken sesi duymamız
C) Su içerisinde birbirine vurulan taşların ses oluşturması
D) Plastik bardaklardan telefon yapılması


Soru 7: Sesin maddesel ortamda yayılmasını aşağıdaki örneklerden hangisi veya hangilerine benzetebiliriz?
I. Yaydan çıkan ok gibi bir yönde doğrusal ilerler.
II. Sesin yayılması ışınlar şeklindedir.
III. Durgun suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi etrafa yayılır.

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve IIISoru 8: Sesin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Ses bir enerjidir ve başka enerjilere dönüşebilir.
B) Ses en hızlı katılarda yayılır.
C) Bizim işitemediğimiz seslerde vardır.
D) Sesin yayılması engellenemez.


Soru 9: Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses daha yavaş yayılır.
A) I
B) II
C) III
D) IV


Soru 10: Ses katı sıvı ve gaz ortamda farklı hızlarda yayılır. Gaz taneciklerin hızının fazla olmasına rağmen sesin gazlarda daha yavaş yayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gazların sıcaklıklarının fazla olması
B) Gaz taneciklerin arasındaki boşlukların fazla olması
C) Sıvıların akışkan olması
D) Katıların gazlardan daha düzenli olması


Diğer KonularBu Sayfayı Yazdır

12 yorum: