Sürat nedir - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2014/11/25

Sürat nedir

Sürat nedir
Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Sürat ve hız kavramları aynı değildir. Sürati hesap edebilmek için alınan yolu ve geçen zamanı bilmek gerekir.

Ölçülen her büyüklüğün mutlaka bir birimle belirtilmesi gerekir.
Uzunluk birimini santimetre (cm), metre (m), kilometre (km);
zaman birimini ise saniye (s), dakika (dk), saat (h) olarak ifade edebiliriz.
Yer değiştirmenin birimi metre, zaman birimi saniye alınırsa SÜRAT birimi metre/saniye olur.

Eğer sürat hesaplanırken verilen değerler farklı birimlerden ise uzunluk ve zaman çevirimleri yapılır.

Örnek: Bir bisikletli 600 metrelik parkuru 30 saniyede tamamlıyor. Buna göre bisikletlinin sürati nedir?

Çözüm:
Alınan Yol = 600 m
Geçen Zaman = 30 s
Sürat=Alınan Yol/Geçen Zaman
Sürat=600/30 = 20 m/s


Sabit süratli hareket
Bir hareketli eşit zaman aralıklarında eşit yol almasıdır. Hareket boyunca süratinde bir değişiklik olmaz.

Ortalama sürat
Hareketlinin aldığı toplam yolun, toplam zamana bölünmesiyle bulunur.

Bu Sayfayı Yazdır

1 yorum: