Yoğunluk soruları - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2015/11/07

Yoğunluk soruları

Yoğunluk konusu ile ilgili örnek soruları aşağıda bulabilirsiniz.

Yoğunluk hesaplama ve yüzme soruları


Soru 1. Yoğunluğu, içine konulduğu sıvının yoğunluğundan küçük olan cisimler bu sıvıda yüzer. Suyun yoğunluğu 1g/cm3 olduğuna göre cisimlerin yoğunluklarını bularak batar veya yüzer kısmını çizelgede doldurunuz. (pi = 3 olarak alınacak)


Soru 2. Aynı maddeden yapılmış farklı büyüklüklerdeki iki küreden büyük olanı suyun içerisine atıldığında şekildeki gibi durmaktadır.
Küçük küre atıldığında su içerisinde nasıl bulunur?

Soru 3. Yoğunluğu 1,7 g/cm3 olan bir cisim 1700 g gelmektedir. Bu cisim 0,8 g/cm3 yoğunluğuna sahip bir sıvı içerisine bırakıldığında tamamen batıyor. Buna göre,
 a. Cismin hacmini hesaplayınız.
 b. Yeri değişen sıvının hacmini hesaplayınız.
 c. Yeri değişen sıvının kütlesini hesaplayınız.

CEVAPLAR

Cevap 1


Cevap 2
Küçük kürede aynı maddeden yapıldığı için yoğunluğu aynı olacaktır. Bu nedenle küçük küre de yüzecektir.


Cevap 3
Yoğunluk=1,7 g/cm3
 Kütle= 1700 g
 Sıvı yoğunluğu= 0,8 g/cm3
a. Yoğunluk= Kütle/Hacim ise Hacim = Kütle/Yoğunluk = 1700/1,7= 1000 cm3
b. Yeri değişen sıvının hacmi de 1000 cm3 olur.
c. Yeri değişen sıvının kütlesi= Sıvının yoğunluğu x Yeri değişen sıvının hacmi = 0,8 x 1000=800 gBu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder