6.Sınıf Sindirim Sistemi Test - fenbilim.net

En Son

Sadece Fen Bilimleri

2023/02/01

6.Sınıf Sindirim Sistemi Test

<== 6.Sınıf Testlerine Geri Git

6.Sınıf Sindirim Sistemi Test 

6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Sindirim Sistemi" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 42

Soru 1: Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim sistemine yardımcı bir organdır?

A) Karaciğer
B) Mide
C) Anüs
D) Yutak


Soru 2: Aşağıda verilen organlardan hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşmez?

A) Mide
B) Ağız
C) İnce bağırsak
D) Kalın bağırsak


Soru 3: Sindirim hangi organda tamamlanır?

A) Ağız
B) İnce bağırsak
C) Kalın bağırsak
D) Anüs


Soru 4: Aşağıda verilen organların hangileri karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir?

A) Ağız - mide
B) Ağız - mide - ince bağırsak
C) Ağız - ince bağırsak
D) Mide - ince bağırsak


Soru 5: Sindirim sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karnımızı doyurmak
B) Besinlerin tadını almak
C) Besinleri hücrelere geçebilecek kadar küçültmek
D) Besinleri bulamaç haline getirmek


Soru 6: Kimyasal sindirim için kullanılan özel sıvının adı nedir?

A) Su
B) Enzim
C) Hormon
D) Kan


Soru 7: Aşağıdaki organların hangileri sindirim sistemine yardımcı olur?

A) Mide - pankreas
B) Karaciğer - pankreas
C) Kalın bağırsak - anüs
D) Ağız - ince bağırsak


Soru 8: Sindirim sisteminin en geniş organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Kalın bağırsak
C) Yutak
D) Mide


Soru 9: Aşağıdaki organlardan hangisi besinlerin fiziksel sindirimi için gerekli sıvı salgılar?

A) Karaciğer
B) Pankreas
C) İnce bağırsak
D) Mide


Soru 10: Proteinlerin sindirimi hangi organda başlar ve hangi organda biter?

A) Ağız - mide
B) Mide - ince bağırsak
C) Ağız - ince bağırsak
D) Mide - kalın bağırsak


Soru 11: Aşağıdaki organların hangisinde kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) Ağız
B) Yutak
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 12: Aşağıda verilen besinlerden hangisinin kimyasal sindirimi midede başlar?

A) Ekmek
B) Su
C) Balık
D) Zeytinyağı


Soru 13:
  I.  Karbonhidratlar
II. Proteinler
III. Yağlar
IV. Vitamin

Yukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar?

A) I-II
B) I-II-III
C) I -III
D) I-II-III-VI


Soru 14: Yediğimiz besinlerin parçalanarak kana geçmesini sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Kalın bağırsak
C) İnce bağırsak
D) Mide


Soru 15: Besin atıkları içerisinde kalan fazlalık su ve mineral hangi organ tarafından emilir?

A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 16: Aşağıda verilen besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçer?

A) Vitamin
B) Yağ
C) Karbonhidrat
D) Protein


Soru 17: Aşağıda resimde hangi organda villuslar bulunur?

A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Yemek borusu
D) Kalın bağırsak


Soru 18: Aşağıdaki sindirim şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Ekmeğin ağızda dişler ile parçalanması
B) İnce bağırsakta safra sıvısı ile yağların parçalanması
C) Mide içerisinde, mide öz suyunun eti parçalaması
D) Mide içerisinde çalkalama hareketi ile besinlerin parçalanması


Soru 19: Vitaminler sindirime uğramadan kana geçebilmektedir, bunun nedeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vitaminlerin bazılarının kalın bağırsakta üretilmesi
B) Vitaminlerin çok küçük yapılı olması
C) Vitaminleri sindirebilecek enzimlerin olmaması
D) Vitaminlerin sindirildikten sonra besin değerinin düşmesi


Soru 20: Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarının hangisinde fiziksel sindirim gerçekleşmez?

A) Kalın bağırsak
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Ağız


Soru 21: Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Ağız →  Mekanik  sindirim
B) Yutak →  Sindirim gerçekleşmez
C) İnce bağırsak →  Mekanik  sindirim
D) Mide → Sindirim gerçekleşmez


Soru 22: Besinlerin sindirim sisteminde izlediği yolda yanlışlık yapılmıştır.
Ağız → Yutak →   Yemek borusu  →  Mide  →  Kalın bağırsak  → İnce bağırsak   → Anüs
Bu sıralamada hangi organın sırası yer değiştirdiğinde yanlışlık düzeltilir?

A) Yutak →   Yemek borusu
B) Mide  →  Kalın bağırsak
C) Kalın bağırsak  → İnce bağırsak
D) Yemek borusu  →  Mide


Soru 23:
- Kimyasal sindirimi ağızda başlar
- Enerji vericidir.
Yukarıda özelliği verilen besin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbonhidrat
B) Yağ
C) Vitamin
D) Protein


Soru 24: Aşağıdaki şekilde kaç numaralı kısımlar sindirime yardımcıdır?

A) I. ve III.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) IV. ve V.


Soru 25: Protein, yağ ve karbonhidratların aynı anda kimyasal sindirime uğradığı organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağız
B) Mide
C) İnce bağırsak
D) Kalın bağırsak


Soru 26: Yediğimiz besinlerin fiziksel sindirimi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel sindirim kimyasal sindirimi kolaylaştırır.
B) Karaciğerden salgılanan safra yağların fiziksel sindirimini sağlar.
C) Ağızda dişler fiziksel sindirim yapar.
D) Fiziksel sindirim mide içerisinde gerçekleşmez.


Soru 27: Sindirim sistemi organlarında aşağıda verilenlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?

A) Fiziksel sindirim
B) Kimyasal sindirim
C) Besinlerin kana geçmesi
D) Besinlerin iletimi


Soru 28: Yutak ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yutak besinleri yemek borusuna iletir.
B) Yutakta fiziksel sindirim gerçekleşir.
C) Yemek yerken konuşmaya çalışmak besinlerin yutaktan soluk borusuna kaçmasına neden olabilir.
D) Yutak soluk borusuna da bağlıdır.


Soru 29: Sindirim sistemi organları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağızda besinler yumuşar ve parçalanır.
B) Mide kasılıp gevşeme hareketi yaparak besinleri çorba kıvamına getirir.
C) İnce bağırsakta besinlerin sindirimi son bulur.
D) Kalın bağırsakta sindirilen besinler emilir.


Soru 30: Sindirim sisteminin ilk ve son organı aşağıdakilerden hangileridir?

A) Ağız - İnce bağırsak
B) Ağız - Anüs
C) Ağız - Kalın bağırsak
D) Ağız - Mide


Soru 31: Sindirilen besinlerin ince bağırsaktan kana geçmesi olayına .................. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sindirim
B) Emilim
C) Boşaltım
D) Yayılım


Soru 32: Aşağıdaki tabloda verilen besinlerden hangilerinin kana geçebilmesi için sindirime uğraması gerekmez?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 3 ve 4


Soru 33:
K besininin kimyasal sindirimi ağız ve ince bağırsakta gerçekleşiyor.
L besininin kimyasal sindirimi mide ve ince bağırsakta gerçekleşiyor.
M besininin kimyasal sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşiyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre K, L ve M besinleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

        K                 L              M
A) Ekmek         Tavuk        Ceviz
B) Patates          Balık        Yumurta
C) Pirinç           Yumurta    Tavuk
D) Balık            Yumurta    Ceviz


Soru 34: Sindirilen besinler ince bağırsakta .............. adı verilen yapılardan kana geçer.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Emilim
B) Villus
C) Kalın bağırsak
D) Karaciğer


Soru 35: Aşağıdaki görselde sindirim sistemindeki bazı organlar harflerle gösterilmiştir.

Bu harflerin temsil ettiği organların hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir?

A) A, C, D
B) B, C, D
C) A, C, E
D) C, D, E


Soru 36: Kimyasal sindirimle ilgili olarak;

I. Gerçekleşmesi için enzimler kullanılır.
II. Gerçekleştiği organda fiziksel sindirim de gerçekleşir.
III. Safra sıvısı kimyasal sindirimin gerçekleşmesini kolaylaştırır.
IV. Tüm sindirim sistemi organlarında görülür.

A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV


Soru 37: Besinlerin sindirimini kolaylaştıran kimyasal maddelere enzim denir. Enzimler proteinlerden oluşur. Sindirim sisteminde, sindirim gerçekleştiği her organın salgıladığı enzim de farklıdır. Enzimler sayesinde kimyasal sindirim daha hızlı gerçekleşerek besin maddeleri yapıtaşlarına ayrılır.

Yukarıdaki metinde enzimlerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Enzimler bütün besinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
B) Enzimler sayesinde besinler yapıtaşlarına ayrılır.
C) Enzimler protein yapılıdır.
D) Protein ve yağların sindirimini gerçekleştiren enzimler birbirinden farklıdır.


Soru 38: Aşağıdaki deney tüpleri içerisinde bulunan besinler üzerine sıvılar ilave ediliyor. Deney tüplerinden hangilerinde kimyasal sindirim gerçekleşir?


A) II ve III
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve IV


Soru 39: Aşağıdaki deney düzeneklerinde et miktarı ve kullanılan mide öz suları miktarı eşittir. Etlerin tamamen sindirilebilmesi için gerekli süreler hangi seçenekte verilmiştir?

A) II > I > III
B) II > III > I
C) I > III > II

D) III > II > I

Soru 40: Enes eşit miktarda aldığı etlerin farklı enzimlerle sindirimini deney yaparak gözlemlemek istiyor.
Enzimlerin etin sindirimine etkisini ve et büyüklüğünün sindirime etkisi gözlemlemek için yukarıdaki deney düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır?

       Enzimlerin Sindirime Etkisi              Et Büyüklüğünün Sindirime Etkisi
A)         I ve II                                                             II ve III
B)         II ve IV                                                           I ve II
C)         II ve IV                                                           II ve III
D)         III ve IV                                                         I ve IV


Soru 41: Aşağıdaki şekilde sindirim sisteminde bulunan bazı organlar verilmiştir.

Seçeneklerde verilenlerden hangisi, resimde belirtilmiş organların birine ait bir görevi belirtmez? 

A) Tüm besinlerin kimyasal sindirimi burada tamamlanır.
B) Besin içerisinde bulunan su, vitamin ve mineraller emilir.
C) Karbonhidratların kimyasal sindirimi başlar.
D) Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.


Soru 42: Sindirim sistemimizde bulunan organlar aşağıdaki harflerle sırası ile eşleştirilmiştir.
L organında sindirim olayı gerçekleşmemektedir.
N organı proteinlerin kimyasal sindirimin gerçekleştiği ilk organdır.

Verilen bilgilere göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) K organı karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir.
B) P organı sindirime uğrayan besinlerin emiliminin gerçekleşmesini sağlar
C) O organında fiziksel sindirim gerçekleşir.
Bu Sayfayı Yazdır

28 yorum:

 1. Çok güzel Ben beğendim

  YanıtlaSil
 2. bu testin pdf si yokmu

  YanıtlaSil
 3. 🎉🎉🥳🥳👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍

  YanıtlaSil
 4. ÇOK GÜZEL OLMUŞ İKİ YANLIŞIM VAR 2 HAFTA SONRA SINAVA GİRECEĞİM HEP BURADAN ÇÖZÜYORUM

  YanıtlaSil
 5. Gerçekten muhitşimiimmmmm

  YanıtlaSil
 6. Bencede güzel bir test 3 yanlışım çıktı bu siteyi çok beğendim

  YanıtlaSil
 7. müthiş bir site 😁😁😁😁😁😁😁😁😀😀😀

  YanıtlaSil
 8. 2021 den sesleniyorum test gayet iyi

  YanıtlaSil
 9. Mükemmel iokbs sınavına gireceğim hazırlık için mükemmel site tavsiye ederim 100 full cektim

  YanıtlaSil
 10. Size katılıyorum gerçekten çok güzel bir test ve benim 2 yanlışım var

  YanıtlaSil
 11. 1 yanlışım var ve çok güzel bir test.

  YanıtlaSil
 12. GÜZEL OLMUŞ AMA 42 SORU ÇIKTI YARI SAAT ONA UĞRAŞIYOM AMA EN AZINDAN KOLAYDI

  YanıtlaSil
 13. Ezzzz hiç yanlışım çıkmadı ama bu arada bana çok faydalı oldu fen sınavından 100 aldım

  YanıtlaSil
 14. çok güzel testler,3 yanlışım çıktı

  YanıtlaSil
 15. 0 yanlışım var güzel bi test

  YanıtlaSil
 16. Fen hocası 35 soru ödev verdi yaptim çok eğlenceliydi teşekkürler

  YanıtlaSil
 17. mütiş bir site

  YanıtlaSil
 18. gerçekten testler çok güzel

  YanıtlaSil
 19. Çok güzel benim de 3 yanlışım var 2 hafta sonra sınavım var çok faydalı bir test

  YanıtlaSil
 20. aşırı iyi konu tekrarı yaptırıyor

  YanıtlaSil